Aftenbladet er uredelige om HRS

DEBATT: Hilde Øvrebekk er overbevist om ondskapen som foregår i Human Rights Service (HRS). I kommentaren «Statsstøtten må fjernes» i Aftenbladet 28. juli er metodikken så uredelig at den står til strykkarakter, men det er også et bevisst politisk valg å sette slikt på trykk.

«Vi jobber mot den største høyreekstremismen i Norge og Vest-Europa; organisert islam i totalitære moskeer og bevegelser», skriver Julie Dahle. Her Hege Storhaug som er informasjonsansvarlig i HRS
  • Julie Dahle
    Fagskribent i Human Rights Service
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Allerede innledningsvis villeder Øvrebekk med et løsrevet sitat som uten kontekst kan tolkes til å passe hennes egen politiske agenda. Slik kan hun påstå at HRS er «slemme mot unge mennesker som har opplevd terror». Å bruke flere sitater fra HRS unngås bevisst.

«For mange gjenlevende er dagen like levende i minnet i dag som for ti år siden. De skal vises omsorg og forståelse og kjærlighet,» skrev HRS.
Omtanke og empati passer dårlig med Øvrebekks forståelse av HRS.

Metoden kalles cherry picking, der man bevisst plukker ut enkelte sitater som støtter ens egne meninger, samtidig som en overser andre opplysninger som motsier de samme oppfatningene.

Fiendebilder

Øvrebekk anser legitim islamkritikk som «uthenging» av muslimer.
«På den innvandringsfiendtlige bloggen Rights.no har Storhaug og de andre skribentene i en årrekke hengt ut både muslimer som gruppe, islam og politisk spesielt Ap.»

Øvrebekk bør svare på dette: Var det uthenging av borgerne i Sovjetunionen å kritisere kommunismen?

Øvrebekk finner ingen faktafeil i Hege Storhaugs artikkel «Fremtiden med dagens Ap er islamsk», som det henvises til. Det er uredelig å tillegge artikkelforfattere kommentarfeltets meninger, og det vet Øvrebekk godt.

At HRS' «tankegods» om støtte til undertrykkede kvinner og barn skulle inspirert den kvinnehatende Breivik? Det er en så vanvittig påstand at den faller på sin egen urimelighet.

«Fake news»

Virkelig grov blir Øvrebekk når hun omtaler «fake news». Hun skriver: «For eksempel da Storhaug i 2017 hevdet å ha dokumentasjon på at det var en ’hemmelig hær av titusenvis av IS-terrorister som bare ventet på ordre til å angripe Europa og Norge’» Øvrebekk henviser til et sitat som ikke finnes i artikkelen.

Tallene omhandler mennesker som er knyttet til voldelig islamsk terrorvirksomhet. Øvrebekk informerer ikke om at de er hentet fra respektive lands etterretningstjeneste.

Deretter påstår Øvrebekk at Hege Storhaug støtter Eurabia-teoretikeren Bat Ye'Or i Islam. Den 11. landeplage. Konspirasjonsteorien hevder at europeiske samfunnstopper samarbeider med arabiske land for å gjøre Europa til en islamsk koloni. Den var sentral i terroristen ABBs såkalte manifest.
Men Storhaug har ikke noe sted i Landeplagen tatt til orde for Eurabia-teorien.

Stråmannsargumentasjon skjer når man forvrenger, overdriver, karikerer eller finner på posisjonen til en motpart, for så å angripe denne posisjonen, og det er dette Øvrebekk bedriver.

Hvor var Aftenbladet?

«Men det er faktisk ikke mulig å si at man jobber mot hat, rasisme og ekstremisme og samtidig støtte HRS med våre skattepenger», konkluderer Øvrebekk.

Ved uredelighet og stråmannsargumentasjon snur hun verden på hodet.

Hvor har Aftenbladet vært i forhold til dumping av barn på koranskoler? Hvor har de vært i forhold til kjønnslemlestelse av småbarn? Hvor har Aftenbladet vært i forhold til den ufriheten så mange muslimske kvinner lever under, fastlåst i ulykkelige ekteskap?

Å konkludere med at søkelyset HRS har på overgrepspraksiser er hat og ekstremisme, er absurd. Vi jobber mot den største høyreekstremismen i Norge og Vest-Europa; organisert islam i totalitære moskeer og bevegelser. Den er tyrannisk, voldelig, patriarkalsk og jødehatende. Nettopp derfor er den høyreekstrem – noe internasjonale eksperter er helt enige i.

Å bekjempe høyreekstremisme bør og skal være et tverrpolitisk samlingspunkt. Det bør også venstresiden og Aftenbladet ta innover seg.

Publisert: