• «Apotekene våre har høy servicegrad og skaffer heldigvis fortsatt de aller fleste medisinene vi trenger i Norge», skriver Per T. Lund. Skutterstock (illustrasjonsbilde)

Apotekene gjør alt de kan

DEBATT: Det er veldig bekymringsfullt at legemiddelprodusentene stadig oftere ikke kan levere viktige og mye brukte legemidler.