Trenger vi den dyre parkeringshallen?

DEBATT: Er planen om underjordisk parkeringshall på Bryne nok gjennomtenkt? Konsulentrapporter som er bestilt av Time kommune konkluderer med at det allerede er mer enn nok parkeringsplasser i sentrum.

Publisert: Publisert:

– Byplanfaglig bør parkeringssatsingen i Brynebyen heller settes i et regionalt perspektiv der man vektlegger nasjonale målsettinger om bærekraftig byutvikling, skriver Reier Carlsen. Her i rundkjøringen til høyre ved M44 er planen at det kommer en ny bru med vei vestover mot Tjøtta, før det kommer en ny tunnel som går tilbake, under elva og rett inn i en ny fjellhall. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Reier Carlsen
  Arkitekt MNAL
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Likevel fortsetter Time kommune ufortrødent planleggingen fram mot realisering av ca. 1000 til nye plasser under byen til en prislapp på nærmere 300 millioner kroner.

Stenge Jupiterveien

Parkeringshallen skal etter planen nås via en lang nedkjørsel fra fylkesvei 44 i vest eller dukke under elva, slik at man etter å ha parkert må 4- 5 etasjer opp enten via trapp eller heis for å komme inn i Storgata. Hovedplanen til innkjørsel vil stenge hele Jupiterveien som i dag er en av de viktigste atkomstveier til Bryne sentrum med det kaos dette vil medføre.

Spørsmålet er om denne underjordiske løsningen noen gang vil bli brukt da det har vist seg jærbuen alltid vegrer seg mot å betale parkeringsgebyr.

Les også

Slik kan Bryne bli en by uten biler, med 1000 biler under bakken

De vil neppe betale for å parkere under jorden og gå gjennom Storgata eller kanskje halve parkeringshuset når planen er å handle i kjøpesenteret hvor det er gratis rett foran døren.

Riktig nok vil en parkeringskjeller under Meierigata være forløsende ved en framtidig utbygging i sentrum, da den kan bidra til å dekke private parkeringsbehov. Men slik rekkefølgebestemmelsene i sentrumsplanen nå fungerer, blir det neppe noen utbygging der av betydning med det første. I tillegg må man merke seg at kjøpesentrene M44 og Brynesenteret naturlig nok presiserer at det er helt uaktuelt å legge ned sine nåværende parkeringsplasser til fordel for parkeringshallen.

Kan de gjøres annerledes?

Saken har nå kommet til en så viktig skillevei at man for alvor må stoppe opp og stille seg spørsmålet: Trenger vi denne dyre parkeringshallen, kan det gjøres på en annen og enklere måte, og ligger den riktig i forhold til det problemet den var ment å løse?

Byplanfaglig bør parkeringssatsingen i Brynebyen heller settes i et regionalt perspektiv der man vektlegger nasjonale målsettinger om bærekraftig byutvikling. All vedtatt miljøpolitikk drar i retning av at hver nordmanns gjennomsnittlige CO₂-utslipp skal reduseres på grunn av globale klimautfordringer. Her kan vises til målsettinger beskrevet i regjeringens utredning i prosjektet Framtidens byer.

Slik ble innkjøringen vist i vår. Nå legges det opp til at tunnelen ikke skal komme opp i dagen i Jupitervegen, men gå rett under elva og inn i fjellhallen. Foto: Viktor Klippen

Utbygging av jærbanen med to spor til Egersund og en stadig utbygging av bomringer i regionen, vil utvilsomt medføre et kraftig økt behov for lokale parkeringstilbud nær kollektivknutepunktene langs hele jærbanen.

En parkeringshall under eller parkeringshus kloss til Bryne stasjon vil således gjøre terskelen lavere til å bruke kollektive transportløsninger i framtiden.

Skrinlegg dagens forslag

Sett i denne sammenheng er det mest fornuftig å skrinlegge dagens forslag til parkeringshall fordi den er for dyr, perifer, problematisk og sannsynligvis lite brukt. For å finne enklere og billigere løsninger, bør man i større grad søke allianser med private eiendomsselskap, utbyggere som nå har aktuelle prosjekt i naboskap med jernbanen. På den måten kan utbyggerne trolig løse sitt pålagte parkeringsbehov på en smartere måte med god synergieffekt for fellesskapet.

Et parkeringssenter kloss ved jernbanestasjonen vil således bli liggende strategisk til i starten av gågata og den nye kinoen på torget. Samtidig vil jærbuen lett kunne bruke kollektivtilbudet regionalt, men likevel gis muligheten til å kjøre bil lokalt der det er dårlige bussforbindelser i en travel hverdag.

Publisert:

Les også

 1. Under denne elva kan det komme tunnel til fjellhall - og bru over

Les også

Sa i dag ja til fjellhall på flate Jæren

Les også

Klepp-ordføreren trør på bremsen for gigantvei gjennom Jæren

Les også

Sparer 200 millioner kroner på at det ikke blir midtdeler her

Les også

M44 økte med en «halv by»

Mest lest akkurat nå

 1. Letemannskap kom til tom hytte

 2. Storkunde vraket Polen for utslippskutt på Ålgård

 3. Miljøarbeider dømt for å ha misbrukt pasient

 4. Kvifor har hytteeigaren rett til å klage på dette naustet?

 5. New York Times: Avslører hittil ukjent Trump-bankkonto

 6. Han rykket opp fra lager­medarbeider til direktør i samme firma. Dette mener han er nøkkelen

 1. Debatt
 2. Kollektivtransport
 3. Parkering
 4. Bryne
 5. Time kommune