• – Flatøybok er et betydningsfullt middelalderverk, og ikke fra nasjonalromantikken – som kom ca. 500 år senere, skriver Torgrim Titlestad. Jarle Aasland

Nasjonalromantisk verk, Tom Hetland?

DEBATT: Jeg viser til Tom Hetlands kommentarartikkel om Flatøybok i Aftenbladet 19.12., og vil ikke her utdype mine synspunkter på hans utlegning av mine historikertanker.