Nasjonalromantisk verk, Tom Hetland?

DEBATT: Jeg viser til Tom Hetlands kommentarartikkel om Flatøybok i Aftenbladet 19.12., og vil ikke her utdype mine synspunkter på hans utlegning av mine historikertanker.

– Flatøybok er et betydningsfullt middelalderverk, og ikke fra nasjonalromantikken – som kom ca. 500 år senere, skriver Torgrim Titlestad.

Debattinnlegg

 • Torgrim Titlestad
  Torgrim Titlestad
  Professor, dr.philos., leder for Saga Heritage Foundation
Publisert: Publisert:
Les også

Tom Hetland: «Ein kan gjerne kalla Flatøybok for eit nasjonalromantisk prosjekt, og velja om ein vil fnysa eller jubla over det.»

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Likeledes har jeg ikke engasjert meg i noen debatt med Håkan Petersson (AM) om eventuelt vikingtidssenter i Hafrsfjord. Jeg kan derimot ikke unnlate å arrestere ham i et åpenbart feilgrep fra hans side når det gjelder professor Halvdan Koht. Ja, det er riktig at Koht gikk inn på den nå snart 110 år gamle synsmåten om avvisning av sagaene som kilder til historien i 1913. For så vidt kom Koht i fotsporet til Fridtjof Nansen som i 1909 mente at Vinlandssagaene måtte forkastes, noe som senere forskning ettertrykkelig har gjort til skamme.

Koht reviderte sitt syn

Men «den ruvande» Koht viste seg å revidere sitt opprinnelig negative syn senere. Her er to kjensgjerninger å merke seg. Allerede i 1926 begynte han å nærme seg folkloristen professor Knut Liestøls banebrytende arbeid om sagaenes betydning for den norske historien. I boken Norsk bondereising viste Koht hvordan den historiske hukommelsen (den muntlige kulturen) preget det norske samfunnet helt frem til 1700-tallet. Det var om lag 500 år etter at sagaene var nedskrevet.

Dernest skrev han i 1938: «Men jamvel for dei eldste tidene er det reint merkeleg kor mykje sagaene kan gje. (… ) Men når alt er reinska ut frå skirs-elden, blir det enda att frå sagaene ei samling fakta så stor så dei for seg sjølv gjer det mogleg for oss å skrive historia om eit par-tre hundreår.»

Denne revisjonen forties/glemmes/kjennes ikke av mine kritikere i synet på sagaenes kildeverdi. Den mest utdypende innføring i historikerdebatten om sagaenes kildeverdi kan for øvrig leses i historikeren Sigvald Grøsfjelds bok fra 2016: «Sagakritikkens historie – hovedlinjer i norsk og nordisk forskning på sagaenes troverdighet fra Torfæus til vår tid».

Betydningsfullt middelalderverk

La meg også for ordens skyld minne om at Flatøybok er et betydningsfullt middelalderverk, og ikke fra nasjonalromantikken – som kom ca. 500 år senere. Vi er nå et internasjonalt team som skal presentere verket på et større middelalderseminar i Michigan i USA i mai 2019. Verket ses således ikke i noen nasjonalromantisk ramme, men som et viktig bidrag til verdens kulturarv. Samtidig er det et av de mest omfattende dokumenter i norsk kulturarv, og – som forfatteren Karsten Alnæs hevder: «Ei litterær oppleving av dei sjeldne.» Fire av til sammen fem bind er utgitt, det femte kommer til neste høst.

Les også

Tom Hetland: «Ein kan gjerne kalla Flatøybok for eit nasjonalromantisk prosjekt, og velja om ein vil fnysa eller jubla over det.»

Les også

Håkan Petersson 14.12.: Er vikingtiden mannens rike?

Les også

Torgrim Titlestad: Vikingtiden og slaget i Hafrsfjord – uten betydning for Norge?

Les også

Håkan Petersson 1.12.: Vikingtiden er oppskrytt, formidlingen av høvdinger, slag og havreiser må vike for kunnskap

Les også

Sigval Grøsfjeld 7.12.: Historikermiljøet er sterkt involvert i vikingtiden


Les også

Stavanger kan få et vikingsenter allerede neste år

Les også

Ap vil ha besøkssenter i Hafrsfjord

Les også

Sentrale lokalpolitikere vil ha vikingsenter i Møllebukta

Les også

Krever vikingskatten fra Gausel hjem fra Bergen


Les også

 1. Museumsledere: «Samarbeid og felles formidling av vikingtiden»

 2. – Hva med Eirik Raude og Leiv Eiriksson?

 3. Arkeologer fant ukjent kongsgård. Nå må historien kanskje skrives om

 4. Her fant de verdens eldste tegning. Den er 73.000 år gammel

Publisert:
 1. Debatt
 2. Tom Hetland
 3. Litteratur
 4. Karsten Alnæs

Mest lest akkurat nå

 1. Stadig flere tipser om svart arbeid i Rogaland

 2. Denne kommunen vurderer å melde over­gang til Roga­land

 3. Trafikkulykke på Klepp førte til lange køer

 4. Viking Stadion AS fore­slår kraf­tig ut­videlse

 5. Ramponert hytte i Sandnes er til salgs – byantikvaren håper nye kjøpere er årvåkne

 6. Lisa og Vetle gjorde funn som kan hele Stein­kjerringa