Å skyte dyr og budbringere

DEBATT: Alf Berg har rett i sin hovedkonklusjon i kronikken 6. desember: Vi trenger mer debatt om hva som er akseptabel bruk av dyr.

– Vi trenger ikke en diskusjon om dyr lider, men derimot om hvor mye lidelse vi er villige til å akseptere, veid opp mot nytteverdien for oss mennesker, skriver Birger Svihus.

Debattinnlegg

 • Birger Svihus
  Birger Svihus
  Professor i ernæring, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Han har også rett i at veganerne bidrar til å sette søkelys på dette viktige temaet. Han tar derimot feil i påstanden om at veganerne har alle sine påstander på det tørre.

Rokker ikke ved konklusjonen

At han feilaktig påstår at jeg har misbrukt faglitteratur til en innbilt påstand om et ernæringsproblem hos veganere, er for så vidt en bagatell i denne sammenhengen. Men likevel, det jeg har påpekt med støtte i faglitteraturen, er at det er en større risiko for mangel på viktige næringsstoffer når de svært næringsrike animalske matvarene utelates fra kostholdet. Det er riktig at jeg kom i skade for å referere til en bestemt type vegetarianere som veganere, men det rokker altså overhodet ikke ved denne konklusjonen.

Et mye mer vesentlig problem ved argumentasjonen til veganerne er at de ofte tar prinsipiell avstand fra bruk av dyr i noen som helst form i menneskets tjeneste. La meg bare først understreke at jeg har full respekt for slike personlige valg. Problemet oppstår når veganerne fremstiller dette valget som det moralsk rette. Ikke minst er dette problematisk når befolkningen generelt, slik Alf Berg er et eksempel på, kjøper denne argumentasjonen ukritisk.

Et liv uten lidelse er i praksis umulig, både for mennesker og dyr.

Prinsipielt enig

Grunnlaget for denne holdningen synes å være at all bruk av dyr i menneskets tjeneste, om det nå er bruk av kjæledyr, matproduserende dyr eller ville dyr, påfører dyr begrensninger eller lidelser, og dermed er moralsk forkastelig. Til det første er jeg prinsipielt enig. All bruk av dyr vil påføre dyret lidelse, om det nå er begrenset utfoldelse slik det vil være for de aller fleste domestiserte dyr, eller avlivning slik det er for dyr som vi spiser. Et liv uten lidelse er i praksis umulig, både for mennesker og dyr.

Med andre ord er det påstanden om at dette er moralsk forkastelig som er tvilsom. For det første synes det å ligge til grunn for en slik holdning at mennesket ikke har noen rett til å tukle med naturen eller andre dyr. Mennesket er som alle andre levende vesen uløselig knyttet til naturen, og vil både påvirke naturen og påføre andre dyr lidelse simpelthen gjennom det å være til, uavhengig av om vi er veganere eller ei.

Evne til abstraksjon

Det andre tvilsomme resonnementet til veganerne, er at de i for stor grad likestiller mennesker og dyr, slik sammenligningen mellom en gris og et treårig barn illustrerer. Selv uten å legge til grunn at mennesket er unikt blant skapningene, slik mange religioner gjør, er dette åpenbart en overforenkling. Den vesentligste forskjellen til andre dyr er menneskets store evne til abstraksjon, i vår evne til å for eksempel forestille oss en nært forestående død, eller et alternativt og bedre liv. Det blir for banalt å ekstrapolere egne følelser over på dyrene.

Alf Berg lar seg med andre ord blende av veganernes argumenter uten å reflektere tilstrekkelig over filosofien som ligger til grunn. Akkurat som veganerne slår han opp åpne dører med sine eksempler. Selvsagt er det i praksis umulig å unngå lidelse ved avlivning, men husdyrindustrien prøver så godt de kan innenfor økonomiske rammer å gjøre avlivingen så lite traumatisk som mulig. Selvsagt vil det til en viss grad påvirke både ku og kalv å bli separert, men i melkeproduksjonen er dette en nødvendighet.

Funnet den rette balansen

Vi trenger med andre ord ikke en diskusjon om dyr lider, men derimot om hvor mye lidelse vi er villige til å akseptere, veid opp mot nytteverdien for oss mennesker. Slik jeg ser det, er det avgjørende om dyrene har mer glede i livet enn lidelser. Med andre ord, om livet for kjæledyr, husdyr og andre dyr er verdt å leve. Jeg vet at bøndene som leverer de husdyrproduktene vi nyter hver dag, er opptatt av nettopp dette, og jeg mener vi med dagens dyrevelferdsreglement har funnet den rette balansen. Men likevel er dette en interessant diskusjon som vi trenger – i motsetning til den ekstremvarianten som veganerne legger opp til.

Les også

Alf Berg: Veganer-alarmen ringer: Budbringeren må skytes! Fort!

Les også

Veganere – den perfekte fiende

Les også

Arnt Olav Klippenberg: «Er det på tide å skrote kulturarven?»

Les også

Helsedirektøren vil ha mer fisk på norske middagsbord

Les også

– Veldig mange unge kvinner har et kosthold som ikke er optimalt for å bære frem barn

Les også

– Skal naturen først og fremst forvaltes med tanke på å glede jegerne?


Les også

 1. Harald Birkevold: «Lesbiske feministveganere truer ikke vår sivilisasjon»

 2. Harald Birkevold: «Vi som elsker kjøtt, hvordan kan vi gjøre det med god samvittighet?»

Publisert:
 1. Debatt
 2. Kjæledyr
 3. Gris
 4. Dyr

Mest lest akkurat nå

 1. Da den hostende babyen ble lagt inn, ble legene forbløffet. 2000–4000 små barn kan bli innlagt i Norge i vinter, tror FHI

 2. Det moren hørte gjennom døren avdekket et pedofilt nettverk gjennom 20 år

 3. Båt på grunn ved Sandøya i Stavanger

 4. Hyllet Viking-innbytterne etter Molde-poeng: – Impon­erende

 5. Dobbelt­draps­dømt (20) døde i fengsel

 6. FHI: Nedgang i hjerte­sykdommer under pandemien