• – Dersom Jan Gjerde hadde lese Arntsen si bok nøye, vil han også sett at Stavanger-kommunistane deltok i motstandsarbeidet heilt frå 1940, det vil seia også i perioden med ikkje-åtakspakt mellom Tyskland og Sovjetunionen, skriv Hallvard Tjelmeland, bildet. UiT

Feil om Stavanger-kommunistane

DEBATT: Først nå oppdaga eg Jan Gjerde sitt utfall 23. november mot boka «En fortiet historie» av Jan Magne Arntsen.