• – Ute i felt har vi helt andre erfaringer. Vi vet at varsling om vold mot elev eller ansatt, varsling om grov språkbruk eller oppførsel ikke nødvendigvis blir tatt tak i av ledelsen, skriver Marianne Logan. Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Skolen må følge opp varsling

DEBATT: Skolen har et ansvar og en plikt til å fremme gode verdier slik som hjemmet har det. Vi er mange som ikke godtar at vi bringes til taushet fordi det er enklest sånn.