Skolen må følge opp varsling

DEBATT: Skolen har et ansvar og en plikt til å fremme gode verdier slik som hjemmet har det. Vi er mange som ikke godtar at vi bringes til taushet fordi det er enklest sånn.

Publisert: Publisert:

– Ute i felt har vi helt andre erfaringer. Vi vet at varsling om vold mot elev eller ansatt, varsling om grov språkbruk eller oppførsel ikke nødvendigvis blir tatt tak i av ledelsen, skriver Marianne Logan. Foto: Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Debattinnlegg

Marianne Logan
Lektor, Stavanger

«På tide å tenke nytt? Fremdeles er det rundt 50.000 barn og unge som blir mobbet på skolen i dag, og tallene går ikke ned. Er det på tide å se litt annerledes på hvordan vi kan forhindre dette?» Det er Hilde Øvrebekk Lewis som stiller spørsmålet i Aftenbladet 8. september.

Godt det blir løftet frem

Hun peker på foreldrenes rolle, at familieforhold spiller inn når det kommer til mobbing, og støtter seg til Mona Solbergs forskning om mobbing i grunnskolen. Solberg er tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), UniResearch Helse i Bergen. Forskningen viser at aggressive hjem fostrer aggressive barn. Foreldre oppdrar ved eksempelets makt, og har ansvar for sine barns oppførsel. Godt at denne åpenbare sammenhengen blir løftet frem!

Vi kjenner til eksempler der varsleren selv opplever å bli gjenstand for forfølgelse.

Avhengige av ledelse og skoleeier

Men, hva med skolens ansvar? Vi som jobber i skolen er helt avhengig av at ledelse og skoleeier setter inn tiltak når vi melder fra om mobbing. Varsling skal følges opp. Slik er det dessverre ikke alltid.

Les også

– Mange opplever det belastende å delta i offentlig debatt

Les også

Ikke kødd med ytringsfriheten!

22. mai i år vedtok Stortinget omfattende endringer i kapittelet om skolemiljø i opplæringsloven. Den såkalte «mobbeloven» trådde i kraft 1. august. I loven heter det at den ansatte har fem plikter; plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

Ute i felt har vi helt andre erfaringer. Vi vet at varsling om vold mot elev eller ansatt, varsling om grov språkbruk eller oppførsel ikke nødvendigvis blir tatt tak i av ledelsen. Vi kjenner til eksempler der varsleren selv opplever å bli gjenstand for forfølgelse. Det blir spekulert i om det finnes forhold i varslerens privatliv som kan brukes mot henne, og slik «svekke» varslingen. Men, på hvilken måte er varslerens privatliv relevant overfor de fem pliktene i opplæringsloven?

Hersketeknikker

«Omvendt bevisbyrde» sorterer selvsagt i denne sammenhengen under arsenalet av hersketeknikker, og er problematisk først og fremst fordi bruken avdekker en total mangel på profesjonalitet. Og det er grunn til å stille spørsmål ved om personene besitter de nødvendige menneskelige og faglige kvaliteter vi forventer av skolens ledelse.

Incentivet for ledelsen er selvsagt å fraskrive seg ansvar for å reagere på varslingen og igangsette tidkrevende tiltak samt å synliggjøre et problem: «Hos oss er alt i sin skjønneste orden!»

Enhver unnfallenhet er følgelig et alvorlig og dypt brudd på oppdraget i opplæringsloven, vårt nasjonale rammeverk for skolen. For, når en elev kaller en medelev for «jævla neger», «du ska' bare holda kjeft for du e neger», uten at dette får noen som helst konsekvenser, ja, så demonstrerer «systemet» at de mener det er en krenkelse eleven må tåle. Og varsleren? Hun resignerer, slutter å bry seg.

Skolen må ta kampen

Vi ønsker oss en ledelse som tør å stå opp for våre felles verdier og standarder. Vi ønsker å se en ledelse som har «baller nok» til å ta upopulære samtaler med elever og foresatte om dette, at vi som jobber i skolen og vet hvor sko(l)en trykker fritt får ta opp problematferd med ledelsen: «Her hos oss tolererer vi faktisk ikke at vi kaller noen for ’jævla neger’» Den kampen må skolen ta, det forventer vi faktisk.

Skolen har et ansvar og en plikt til å fremme gode verdier slik som hjemmet har det. Vi er mange som ikke godtar at vi bringes til taushet fordi det er enklest sånn. Respekten for menneskeverdet trumfer alt, står alene sentralt. Så får det heller være så som så med gangetabellen.

Publisert: