• «Mediene bryr seg lite om fylket, og folk bryr seg enda mindre. Jeg mener dette er et problem. Ja, faktisk såpass at jeg ville kalle det en demokratisk utfordring», skriver Marianne Chesak. Her fra fylkestinget i 2017. F.v. fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesvaraordfører Marianne Chesak(Ap) og fylkesrådmann Trond Nerdal. Ove Heimsvik

Hva gjør vi på fylkeshuset?

DEBATT: Det var én journalist i salen da fylkesrådmannen la fram budsjettet for Rogaland fylkeskommune. Da er det ikke så rart valgdeltakelsen i fylkesvalget nå er såpass lav at det er et demokratisk problem.