• Fra en tollkontroll på Stavanger lufthavn, Sola. Pål Christensen
    Galleri

Uten tillit har Tolletaten ikke legitimitet

DEBATT: Stavanger Aftenblad skriver på lederplass den 25. februar at Tolletaten glemmer den norske befolkning i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag. Som leder av etaten er dette en påstand jeg ikke ønsker å la stå uimotsagt.