Uten tillit har Tolletaten ikke legitimitet

DEBATT: Stavanger Aftenblad skriver på lederplass den 25. februar at Tolletaten glemmer den norske befolkning i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag. Som leder av etaten er dette en påstand jeg ikke ønsker å la stå uimotsagt.

Publisert: Publisert:

Fra en tollkontroll på Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Øystein Børmer
  Tolldirektør
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
 • Aftenbladets lederartikkel 25.2.2019:
Les også

«Tollvesenet glemmer hovedkunden»

I Tolletaten jobber vi døgnet rundt, hver dag, året rundt, for å beskytte samfunnet mot ulovlige varer og organisert kriminalitet. Dette er en krevende jobb isolert sett, men den er ekstra krevende når vi vet at volumet på den grensekryssende trafikken vokser svært raskt. Det er heller ingenting som tyder på at veksten i varestrømmene skal avta, eller at kriminelle skal bli mindre kyniske og oppfinnsomme.

Fra et beslag av hovedsakelig smertestillende, morfinlignende Tramadol og sovemedisinen Imovane på Værnes i 2017. Smuglingsforsøket ble oppdaget av narkotikahunden Oscar. Foto: Tolletaten

Lovlighet og hjemler

Pressen har reist spørsmål ved om Tolletaten tar tilstrekkelig hensyn til personvern, og om vi har tilstrekkelig gode rutiner for intern styring og kontroll, blant annet knyttet til bruk av pepperspray. Først og fremst er det viktig for meg å understreke at mediene stiller gode og relevante spørsmål til oss som kontrolletat. Uten tillit i befolkningen har Tolletaten ingen legitimitet. Vi har derfor gitt pressen innsyn i våre egne granskningsrapporter for å underbygge at vi tar dette på største alvor.

Samtidig er det viktig at det ikke oppstår misforståelser om enkeltsakers natur. Stavanger Aftenblad skriver først at «NRK har avdekket at Tollvesenet har hatt video- og lagringstilgang av 80 millioner bilpasseringer på norske veier, altså ren innenlandstrafikk». Denne saken dreier seg om at etaten i en periode har hatt tilgang til Statens Vegvesen sine kameraer som er plassert et stykke inn i landet. Vi foretok en selvstendig vurdering av hjemmelsgrunnlaget, og konkluderte med at tilgangen ikke var tydelig hjemlet. Derfor ble tilgangen til disse kameraene skrudd av i juni 2018. Når det kommer til den grensekryssende trafikken, er det viktig å presisere at Tolletaten har et robust hjemmelsgrunnlag for bruken av skiltgjenkjenningssystemet.

Politimyndighet

Videre skriver Stavanger Aftenblad at Tolletaten «svært gjerne vil inn på politiets områder, og bare i begrenset grad driver kritisk refleksjon om dette», og henviser til etatens bruk av blålys og bevæpning med pepperspray. Tolletaten har et tett og godt samarbeid med politiet, men forsøker på ingen måte å tilegne seg metoder eller hjemler som er unike for politiet.

Når våre tjenestekvinner og -menn jobber i trafikken, har de et åpenbart behov for synligheten blålys innebærer for å ivareta egen sikkerhet. Også trafikantenes sikkerhet styrkes ved at etatens arbeid er godt synlig i trafikkbildet. Etaten driver hverken med biljakt eller andre former for bilbruk som faller innunder politiets myndighet.

Pepperspray

I saken om utrustning med pepperspray fikk jeg klare råd om hva lover og forskrifter sier. Våre tjenestekvinner og -menn har vært utrustet med pepperspray som kun skulle anvendes i nødverge. I sitt kontrollarbeid stanser mine ansatte jevnlig narkotikasmuglere og andre kriminelle på steder hvor politiet har svært lang utrykningstid. I lys av dette ønsket jeg en HMS-vurdering av om det var nødvendig med andre tiltak samtidig som peppersprayene ble trukket inn.

Det var altså hensynet til mine ansattes sikkerhet som var årsaken til at det tok noe tid fra saken ble avdekket til peppersprayene ble trukket inn. Som leder av Tolletaten mener jeg at etatens ansatte har et legitimt og reelt behov for å kunne utøve selvforsvar hvis liv og helse er truet. Derfor arbeider vi nå for å snarest mulig få hjemlet dette på en hensiktsmessig og robust måte.

Oppryddingsjobb

I alle tilfelle skal Tolletaten følge lover og regler, og utføre sitt kontrolloppdrag på trygt hjemlet grunn. Nettopp derfor har vi gjennomført krevende interne utredninger og iverksatt en storstilt oppryddingsjobb.

Oppryddingen skal vi fullføre, og etaten har blant annet etablert et omfattende og gjennomgripende prosjekt for personvern og informasjonssikkerhet. Prosjektet skal sikre korrekt behandling av alle former for personopplysninger. Ikke minst arbeider vi for å avklare utstrekningen av våre kontrollhjemler der det er avdekket uklarheter.

Denne jobben kan jeg forsikre om at vi tar på største alvor.

Les også

Aftenbladets lederartikkel: «Tollvesenet glemmer hovedkunden»


Les også

«Magic Cleaner» viste seg å være narkotika

Les også

To 15-åringer til sykehus etter LSD-bruk: Tollvesenet opplever en vesentlig vekst i antallet postbeslag.

Les også

Netthandel med narkotika bekymrer tolletaten


Publisert:

Les også

 1. Sven Egil Omdal: «Storesøster ser deg»

Mest lest akkurat nå

 1. Ingebrigtsen gjør narr av Warholm-utspill

 2. Sigrid Sollund blir kjempeengstelig hver gang sjefen ber om et møte. Det er hun ikke alene om.

 3. Bil begynte å brenne under kjøring på fylkesvei 44

 4. City Bistro legger ned etter 33 år: - Det er trist, men vi ser ingen annen utvei

 5. Den kommende Røde Kors-presidenten har alltid en plan. Da sønnen fikk skallen splintret på Utøya, hadde hun 27.

 6. Familie følte seg forgiftet – hadde spist sønnens hasjbrownies

 1. Tollvesenet
 2. Politiet
 3. Bevæpning
 4. Stavanger Aftenblad