• – Jeg foreslår at Stavanger kommune tar kontakt med ledelsen i Helse Stavanger for å starte en prosess med tanke på å overta/evt. langtidsleie av deler av de frigjorte arealene på Våland, skriver Sverre Uhlving. Fredrik Refvem

Sykehuset kan bli sykehjemsplasser og studentboliger

DEBATT: Stavanger trenger nye sykehjemsplasser og flere studentboliger. Hva med å bruke deler av sykehuset på Våland når det nye sykehuset på Ullandhaug er ferdig i 2023?