• Gründerne (f.v.) Henry Vaage Iversen og brødrene Lars Ropeid Selsås og Hadle Selsås har på halvannet år skapt 50 nye arbeidsplasser i teknologiselskapet Boost Al, og regner med å ansette 150 til det neste året − takket være blant annet godt samarbeid med gode, gamle SR-Bank. Anders Minge

Feil tall om jobbskaping kan forlede myndighetene

DEBATT: Det er i stor grad samarbeid med de etablerte selskapene som har skapt de nye oppstartselskapenes arbeidsplasser. De to siste årene har jeg selv bidratt til å starte 11 slike nye selskaper.