Vi vil beholde ferja vår – limet i Ryfylke!

DEBATT: Boknafjorden og Ryfylkebassenget har vært er en svært viktig samferdselsvei i Ryfylke i flere tusen år, og båten har vært det naturlige framkomstmiddelet.

«Ei lita ferje eller kombibåt vil ikke være tilfredsstillende for næringstrafikken knyttet til blant annet jordbruk og fiskerinæring. Mange vogntog, blant annet de som transporterer laks til og fra Helgøy, kjører om Nedstrand for å ta korteste veien til Gardermoen som er over Haukeli», skriver Ingeborg Baustad. Her MF «Foldøy».
  • Ingeborg Baustad
    Ingeborg Baustad
    Leder i Nedstrand bygdeutval
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har i dag to ferjer; MF «Sjernarøy» og MF «Foldøy», som går mellom Nord og Sør i Ryfylkebassenget. Dagens rutestruktur har ti anløpssteder; seks i sør (Nord-Hidle, Helgøy, Eidssund, Halsnøy, Judaberg og Fogn) og Jelsa, Hebnes, Foldøy og Nedstrand i nord. Ferjene har en kapasitet på i underkant av 50 personbiler (PBE) og 200 passasjerer.

Boknafjorden og Ryfylkebassenget har vært er en svært viktig samferdselsvei i Ryfylke i flere tusen år, og båten har vært det naturlige framkomstmiddelet. Ferja er limet i Ryfylke. Foldøy er helt avhengig av ferja og det er tett kontakt mellom Foldøy og Nedstrand.

I forbindelse med ny anbudsrunde i 2020 har Fylkesrådmannen ved samferdselssjefen utredet en ny rutestruktur for Midtsambandet/Finnøysambandet. Den skal behandles i samferdselsutvalget den 30. mai i Stavanger og endelig beslutning skal tas i Fylkestinget midt i juni.

Det argumenteres med at trafikken i sør er størst, men det er ikke rart når vi har så få avganger allerede i dag i nord.

Uakseptable for oss i nord

Som utgangspunkt for beslutningen ble det sendt ut en rapport med høringsfrist. Det var to alternative rutestrukturer: Begge helt uakseptable for oss i nord. Nedstrand bygdeutval har sendt høringsuttalelse sammen med Tysvær kommune hvor vi tar sterk avstand fra forslagene og ønsker enten å beholde dagens struktur eller å få utredet alternative ruter som er utarbeidet av Anders M. og Ivar Andersen. Suldal kommune og grendalagene der er helt på linje med oss.

I forslag nr. en ble Jelsa og Nedstrand tatt ut som anløpssteder og i forslag nr. to skal to nye, større ferjer betjene øyene i Sør (60 PBE) og en kombibåt/liten ferje betjene den nordlige delen. Denne har bare plass til to tyngre kjøretøy (vektbegrensninger), og det sier seg selv at dette er altfor dårlig! Vi i nord har den beste utnyttelsesgraden i hele rutesambandet med 64 biler pr. døgn fordelt på to avgangstider. Dekket har en utnyttelsesgrad på 70 prosent i nord (Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Jelsa), mens en på øyene i Sør har 30 prosent.

Det argumenteres med at trafikken i sør er størst, men det er ikke rart når vi har så få avganger allerede i dag i nord. Etter at høringsuttalelsene har kommet inn, foreslår nå samferdselssjefen at alternativ to blir framtidig løsning. Alle i sør har selvfølgelig gått inn for dette; to nye, store ferjer alene, mens vi i nord får en liten og dårlig båt som ikke er egnet til vogntog og andre større kjøretøy.

Ser bort fra næringstrafikken

Ei lita ferje eller kombibåt vil ikke være tilfredsstillende for næringstrafikken knyttet til blant annet jordbruk og fiskerinæring. Mange vogntog, blant annet de som transporterer laks til og fra Helgøy, kjører om Nedstrand for å ta korteste veien til Gardermoen som er over Haukeli. Samferdselssjefen argumenterer for at ei lita ferje/kombibåt dekker transportbehovene knyttet til skole, pendling, og turisme, men ser helt bort fra næringstrafikken mellom nord og sør og øst/vest.

Vi i Nedstrand bygdeutval, og med støtte fra tidligere nesten 2000 underskrifter forrige gang ferja var trua, mener at forslaget legger opp til en urettferdig fordeling av skattepengene våre og en uakseptabel disponering av disse. Vi kan ikke akseptere et forslag hvor Midtsambandet raderes ut og hvor det ikke tas hensyn til næringstrafikken. Det er også mye nyttetransport til Jelsa, og Foldøy er helt avhengig av ei skikkelig ferje for å transportere det de trenger i hverdagen. Rutetidene er også ugunstige, og det legges opp til at båten skal gå til Nesheim og ikke Judaberg.

Arrogant saksbehandling

Det er arrogant saksbehandling å ikke utrede alternative forslag (fra Andersen-brødrene) som har ligget på samferdselssjefens bord i lang tid. Det nye ruteforslaget fra fylkesadministrasjonen er heller ikke utredet økonomisk og det sier seg selv at tre ferjer/båter er dyrere enn dagens to!

Møt opp i Stavanger den 30. mai kl. 11.30 for å delta i møtet. Vi er en gjeng som tar hurtigbåten fra Stranda på morgenen. Vi ønsker levende bygder og aktivitet på tvers av Ryfylkebassenget!

Publisert: