• – De 2968 ungene som vokser opp i fattige familier hadde fortjent at byens styrende politikere i høyrealliansen brukte mer ressurser på å gjøre livene deres bedre. Når de våkner opp morgenen etter kjekke arrangementer som Hammer Series, bildet, har foreldrene deres fortsatt lite penger, skriver Eirik Faret Sakariassen. Marie von Krogh

Velstanden sildrer ikke nedover

DEBATT: Ikke mindre enn alle seks gruppeledere fra høyrealliansen svarte på mitt innlegg om deres manglende satsing på å bekjempe fattigdom og forskjeller. Hvis de brukte like mye energi på fattigdomstiltak ville Stavanger neppe fått 900 flere unger i fattige familier de siste fem årene?