• Gratis årskort med kollektivtrafikk til studenter som melder flytting til Stavanger vil være bra for kollektivsystemet vårt, og bra for miljøet, samt bra for trafikkavviklingen på UiS − der bildet er tatt. Og de vil være bra for studentene som vil spare de pengene. Jonas Haarr Friestad

Bakstreversk tøv fra Aftenbladet, gratis kollektivkort for studenter som flytter til byen, er bra for alle

DEBATT: At Stavanger vil tiltrekke seg studenter – der setter altså Aftenbladet grensa. Forstå det, den som kan.