Bakstreversk tøv fra Aftenbladet, gratis kollektivkort for studenter som flytter til byen, er bra for alle

DEBATT: At Stavanger vil tiltrekke seg studenter – der setter altså Aftenbladet grensa. Forstå det, den som kan.

Gratis årskort med kollektivtrafikk til studenter som melder flytting til Stavanger vil være bra for kollektivsystemet vårt, og bra for miljøet, samt bra for trafikkavviklingen på UiS − der bildet er tatt. Og de vil være bra for studentene som vil spare de pengene.
  • Erlend Jordal
    Erlend Jordal
    Bystyrerepresentant i Stavanger, (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger vil vinne på at flere studenter melder flytting til byen vår. Det er nemlig en grunn til at det faktisk er mulig å melde flytting når en er student. Det lokalsamfunnet du bor i skal kunne ta vare på deg og dine behov, samtidig som du skal kunne utøve innflytelse over den byen du bor i gjennom en studietid, som kan være alt fra tre til seks år.

Vil øke ressursene

Vi har jobbet lenge med å få studentene til å melde flytting til Stavanger. Ingen skal tvinges, men vi vil gi dem et ekstra gode hvis de velger å gjøre det. Og som Aftenbladet lederartikkel nevner med forakt, er det altså et årskort på kollektivtrafikk i regionen vår de vil få utstedt. Det vil være bra for kollektivsystemet vårt, bra for trafikkavviklingen på UiS og bra for miljøet. Og de vil være bra for studentene som vil spare de pengene.

Antallet som ønsker å studere ved UiS fra andre steder i landet øker. Det er bra, og da er dette virkemidlet et godt ekstra verktøy for å få flere til å ville flytte hit og studere. Det er jo verdt å nevne at kommuner rundt over hele landet tilbyr gratis tomter, gratis barnehageplasser, nedbetaling av studielån, flyttetilskudd og billige ungdomsboliger for å få nye innbyggere. Men at Stavanger vil tiltrekke seg studenter – der setter altså Aftenbladet grensa. Forstå det den som kan.

Tenk så flott å være student – byene og universitetene konkurrerer om å ville få de til seg. Dette er et løft som studentene er vel unt. Og hva som har gått varmt i redaksjonslokalene til Aftenbladet når de ser en sterk vilje til å satse på studenter, få dem hit, få dem til å bosette seg her og kunne engasjere seg i lokalsamfunnet sitt, det vites ikke. Men dette vil uten tvil gi flere ressurser til legevakt, fastlegeordninger, infrastruktur, kollektiv og sosiale tiltak for studentene. At ikke det skulle være bra – det må en nesten ha skrevet Aftenbladets leder for å mene.

Basistilskuddet

Aftenbladets leder tar også feil. Dette handler ikke om å unngå utgifter til legevakt og sosiale tjenester for folk som ikke er bosatt her. For de er bosatt her! Men de har ikke meldt flytting. Dermed går basistilskuddet som skal brukes til disse tjenestene, til et sted der de ikke bor! Der de ikke bruker gater, sykkelstier, legevakt og andre sosiale og kulturelle ordninger gjennom året. Det er i hvert fall ikke rettferdig, og det er direkte bakstreversk hvis Aftenbladet mener at sånn bør det være.

Så når bystyret i Stavanger er hurtige, og ser at landskapet er i ferd med å endre seg – og at vi må være våkne og henge med, fordi andre kommuner nå tilbyr goder for at studentene skal melde flytting − da blir det surmuling på lederplass. Da mener jeg det er to løsninger: Vi må først av alt sørge for at universitet vårt vokser, blir større og inntar den plassen som et universitet i Norges tredje største byområde burde ha. Nemlig som et av landets klart største universiteter. Dette er det regionens ansvar å bidra til. For det andre må vi øke andelen studenter fra andre deler av landet som ønsker å studere her. Den jobben må gjøres samtidig av alle aktører og lokale myndigheter.

Studentfond

Å hevde at dette er egoistisk, faller på sin egen urimelighet. Ikke bare har vi en god gulrot for å få folk til å flytte hit og studere, men vi har også fått opprettet et studentfond i samme sak. Der vi vil få inn penger fra denne ordningen til å satse på studentkultur, studentidrett og studenthelse. For alle studenter! Også de som bor her fra før, og de som studerer her, men som velger ikke å melde flytting.

Publisert: