• «Helseministeren har pålagt helseforetakene å redusere bruken av tvang uten at det finnes forskningsmessig belegg for å hevde at det per i dag brukes for mye tvangsbehandling», skriver Tor K. Larsen. Anders Minge

Skille mellom tvangsmidler og tvangsbehandling

DEBATT: Helseminister Bent Høie ser ikke ut til å skille mellom tvangsmidler og tvangsbehandling.