Har vi glemt klimaforpliktelsene våre?

DEBATT: Få klimatiltak har blitt like heftig diskutert de siste ukene som elektrifisering.

«Realiteten er at vi ikke har sjans til å nå våre egne klimamål uten å elektrifisere sokkelen», skriver Fredrik Myklebust Iversen i Randaberg Høyre.
  • Fredrik Myklebust Iversen
    Leder. Randaberg Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Strømkrisen har ført til fornyet debatt om noen av våre viktigste klimatiltak. Partier som går til angrep på etablert energipolitikk er i medvind, og det mangler ikke på kritikk mot dagens strømsystem. På den annen side må man spørre: Har politikere glemt hvorfor vi har klimaforpliktelser?

Store endringer

Samfunnet går gjennom en enorm omstilling. På kort tid har store deler av bilparken blitt utslippsfri, og utslippene er på sitt laveste siden 1990. Vi tenker helt annerledes på jordens bærekraft, og dette er bare begynnelsen. Vi har forpliktet oss til å kutte 50–55 prosent av våre utslipp innen 2030, og 100 prosent innen 2050. Dette er bredt forankret i Stortinget. Samtidig har strømkrisen sådd tvil om to av de viktigste klimatiltakene vi har: Elektrifisering av sokkelen og strømkabler til utlandet.

Les også

Rogaland Høyre fortjener all den ros de kan få!

Viktigste nasjonale klimatiltak

Få klimatiltak har blitt like heftig diskutert de siste ukene som elektrifisering. Kritikerne kaller dette et bortkastet klimatiltak som vil øke strømprisene og ikke utgjøre noen klimamessig forskjell. I realiteten er dette det viktigste nasjonale tiltaket vi har for å redusere utslipp.

Klimakrisen er en internasjonal krise, og da trenger vi internasjonale løsninger.

Det vil sannsynligvis ta cirka 15 TWh for å elektrifisere sokkelen. Norge har foreløpig et kraftoverskudd, men for å forhindre ytterligere økninger i strømprisen må vi bygge ut mer fornybar energi. Dette er noe Høyre har store ambisjoner for, men som regjeringen ikke prioriterer like høyt. Samtidig fosser Rødt frem på målingene. Et parti som på den ene siden er imot elektrifisering fordi det øker strømprisene, men som på den andre siden er imot all ny utbygging av fornybar energi.

Realiteten er at vi ikke har sjans til å nå våre egne klimamål uten å elektrifisere sokkelen. Elektrifisering av nye og eksisterende felt vil utgjøre hele 87 prosent av utslippsreduksjonene for å nå 2030-målene og vil altså være Norges største nasjonale klimabidrag. Hvis vi ikke engang klarer å fjerne våre egne utslipp, kan vi heller ikke forvente noe annet fra andre land.

Lille Norge

Klimakrisen er en internasjonal krise, og da trenger vi internasjonale løsninger. Her spiller utenlandskabler en sentral rolle. Uten et integrert europeisk strømnett klarer ikke Europa å bli utslippsfritt. Med et slikt system kan land som Polen, Storbritannia og Tyskland, som i hovedsak bruker fossile brennstoffer, lettere gjennomføre overgangen til utslippsfri energi. Norge er heldige som har tilgang til vannkraft, men for andre land har det ikke vært andre løsninger enn fossile. Norge har et stort fortrinn, men utslippene kjenner ingen grenser. Hvis vi ikke deltar i dette arbeidet, vil ikke utslippene gå ned fort nok, europeiske land vil i større grad måtte basere seg på russisk gass, og Norge går glipp av store inntekter i form av strømsalg og strømtap.

Sannheten er at vi trenger elektrifisering av oljesektoren og kraftkabler for å nå klimamålene våre. Elektrifiseringen er helt essensiell for å oppnå nasjonale mål, og kraftkabler vil være en uunngåelig løsning for å kutte utslippene på kontinentet.

Tørre å satse

Alle partiene er enige om at klimakrisen er alvorlig, men veldig få tør å komme med tiltak som faktisk fungerer. Det er egentlig ikke så overraskende fordi klimatiltak som faktisk fungerer, tar lang tid og preges av voksesmerter. Da kan det være vanskelig for populistiske politikere som tenker i et fireårs valgperspektiv tørre å ta disse avgjørelsene.

Vi må bygge ut mer fornybar energi, elektrifisere sokkelen på en hensiktsmessig måte og drive med mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Strømkrisen er svært alvorlig for mange enkeltpersoner og enkeltbedrifter, men konsekvensene av å skrote dagens strømsystem, vrake klimamålene våre, og ikke bli utslippsfrie vil være enda mer alvorlig for absolutt alle sammen.

Publisert: