Kom med dokumentasjonen på underfinansieringen, Lindboe!

DEBATT: Jeg har noen kommentarer til streiken i private barnehager (fra 24. november klokka 12) som PBL (Private barnehagers landsforbund) har tatt initiativet til.

«De mye lavere pensjonskostnadene i private barnehager er en av grunnene til at lønnsomheten i de private kommersielle barnehagene har vært så høy – langt over gjennomsnittet på Oslo Børs», skriver Bjørn Veire.

Debattinnlegg

 • Bjørn Veire
  Bjørn Veire
  Siviløkonom, Stavanger
Publisert: Publisert:

Både forrige og nåværende regjering har vedtatt reduksjon i tilskuddet som går til dekning av pensjoner på bakgrunn av rapporter som entydig slår fast at dette tilskuddet er mye større enn de reelle pensjonsutgifter i private barnehager.

Jeg skulle gjerne sett dokumentasjon på den omfattende underfinansieringen som Lindboe omtaler.

Anne Lindboe i PBL har ved mange anledninger hevdet at dette nærmest «vil rasere de private barnehagene». Tilskuddene til private barnehager er basert på de kostnader som til enhver tid påløper i de offentlige barnehagene i norske kommuner. Lindboe hevder samtidig at mange av de andre kostnadene til private barnehager er underfinansiert, og at overfinansieringen av pensjonstilskudd er helt nødvendig for at mange av de private barnehagene skal klare seg økonomisk.

Jeg skulle gjerne sett dokumentasjon på den omfattende underfinansieringen som Lindboe omtaler. De mye lavere pensjonskostnadene i private barnehager er en av grunnene til at lønnsomheten i de private kommersielle barnehagene har vært så høy – langt over gjennomsnittet på Oslo Børs. Så kom med dokumentasjonen på underfinansieringen, Lindboe!

Lindboe har rett i at de økonomiske resultatene i private barnehager varierer mye. Enkeltstående og ideelle barnehager har fått det tøft etter at det er innført bemanningsnorm i barnehagene, og mange av disse vil nok slite ekstra med vedtaket om innstramming i pensjonspåslaget.

Storbergetutvalget, oppnevnt av forrige regjering, har derfor foreslått at det innføres ekstra påslag for å hjelpe de enkeltstående og ideelle barnehagene.

Stordriftsfordeler

De store kommersielle barnehagekjedene tar over den private barnehagesektoren i stadig støtte grad, og for disse vil en reduksjon i pensjonstilskudd kunne bæres mye lettere. Bemanningsnormen har nok medført økte kostnader for disse også, men her har lønnsomheten jevnt over vært mye bedre. Det finnes også kjedebarnehager som har underskudd, men over det hele er disse mye bedre stilt bl.a. på grunn stordriftsfordeler. I tillegg kommer at de store kjedene, som gjennomgående er organisert som store konserner, kan disponere med kostnadene slik at resultatene som presenteres må analyseres for å få frem det egentlige resultatet.

Et godt eksempel på slik disponering er konsernet Trygge Barnehager (FUS barnehagene). Fra 2018 har konsernet skilt barnehageiendommene ut som egne selskaper. Den husleien som barnehagene betaler, settes slik at eiendomsselskapene kan avgi et betydelig konsernbidrag til eierselskapet.

Konsernbidraget kommer frem i regnskapet til Trygge barnehager AS i 2020 som «annen finansinntekt» på vel 90 mill. Dette betyr i klartekst en overprising av husleie som utgjør 450.000 pr. barnehage (ca. 200 barnehager). For 450.000 kan barnehagene i FUS kjeden både dekke nedgang i pensjonstilskuddet og gi bedre lønn til de ansatte.

Enda større grep

Bildet er annerledes for de ideelle og enkeltstående barnehagene, og konsekvensen av innstrammingen av pensjonstilskudd i alle private barnehager, kan bety at de kommersielle kjedene får enda større grep om markedet med mindre den nye regjeringen gjennomfører tiltak i tråd med forslagene fra Storbergetutvalget.

Les også

 1. Onsdag stenger flere barne­hager tidlig i protest: – Full­stendig uhørt

 2. Minst 52 barne­hager stenger klokken 14 ons­dag

Publisert:
 1. Debatt
 2. Barnehage
 3. Privatøkonomi

Mest lest akkurat nå

 1. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 2. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 3. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 4. Ny utrolig rekord for Haaland

 5. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 6. Ryfylke har fått sin første vingård