Tajik må sørge for at Nav blir en seriøs aktør i arbeidslivet

DEBATT: «Tajik suspenderer Nav for ikke å ha betalt overtidstillegg. Flere har jevnlig jobbet 12 til 16 timer uten å få noe tillegg». Ok, dette er ikke en nyhetssak. Det er faktisk ikke noe nytt at Nav ikke betaler overtidstillegg til oss frilanstolker.

– Hadia Tajik sitter som leder for en aktør som i aller høyeste grad er useriøs. Kanskje det da er på tide, Tajik, å vise at du faktisk er «på lag med vanlige arbeidsfolk», og sørge for at Nav tar sitt ansvar og blir en seriøs aktør i arbeidslivet?
  • Helge Edland
    Helge Edland
    Nestleder, Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) og frilans skrivetolk
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange av oss frilanstolkere i tolketjenesten for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet har ofte ofte arbeidsdager som varer 12 til 16 timer – og vel så det.

Ble løsarbeidere

Det er mange år siden Nav ensidig definerte frilanstolkene som selvstendige oppdragstakere. Dermed ble vi løsarbeidere på nulltimerskontrakten, fratatt muligheten for overtidstillegg, feriepenger, sykepenger, tjenestepensjon og yrkesforsikring.

I mediene kan vi lese at Helse Vest suspenderte to vikarbyråer fordi de betalte innleide sykepleiere for lite overtidsbetaling. Sykepleierne må få betalt det de har rett på, fordi de innleide vikarene skal ha samme lønnsvilkår som andre medarbeidere. Når skal vi frilanstolker i Nav få det vi har rett på, på lik linje med andre arbeidere?

Når skal vi frilanstolker i Nav få det vi har rett på, på lik linje med andre arbeidere?

Kritiserer andre

Det er arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik som har det overordnede ansvaret for Nav, og dermed for oss drøyt 500 frilanstolker. Tajik har lenge hatt det veldig travelt med å kritisere og slå ned på det hun omtaler som useriøse aktører i arbeidslivet. Nå sitter hun selv som leder for en aktør som i aller høyeste grad er useriøs. Kanskje det da er på tide, Tajik, å vise at du faktisk er «på lag med vanlige arbeidsfolk» og sørge for at Nav tar sitt ansvar og blir en seriøs aktør i arbeidslivet?

Du er ansvarlig, Tajik, for at flere hundre løsarbeidere mangler forutsigbarhet for inntekt, ikke får lån i banken og står i en usikker hverdag uten tilgang til vanlige velferdsgoder. Du er ansvarlig for at Nav driver med sosial dumping og skaper økt ulikhet og fremmedgjøring ved å organisere seg bort fra sitt arbeidsgiveransvar.

Derfor er det på tide at du bryr deg, Tajik. Det er på tide at du står for det du sier og skriver, og krever at Nav gir oss det vi har rett på!

Publisert: