Ønsker du endring, må du stemme på noe nytt

DEBATT: FNB gjorde et godt valg i 2019. Vi kom i posisjon her i regionen og vi har fått vedtatt endringer.

– Gi meg og FNB muligheten til å ta kampen for Rogaland på Stortinget, skriver Frode Myrhol.

Debattinnlegg

 • Frode Myrhol
  1. kandidat for Rogaland og partileder (FNB)
Publisert: Publisert:

Vi har fått fjernet rushtidsavgiften, vi har snudd bommen på Bybrua og vi har snudd bommene på Tananger. Ser en på programmet vi gikk til valg på i Stavanger, så har vi fått et sjeldent godt gjennomslag allerede.

Før FNB kom inn i bystyret i Stavanger, var det utenkelig for de fleste å stemme for reduksjoner i bompengene, måten vi har påvirket de andre partiene lokalt, kan vi selvsagt overføre nasjonalt, men da må vi inn på Stortinget slik at vi får en nasjonal talerstol.

Spørsmålet er hvor er rogalandsbenken?

Dårlig timing

Vi i FNB stiller for første gang til stortingsvalg, timingen kunne knapt vært dårligere. Jeg vil anta at valget i 2021, kanskje er historiens mest uheldige tidspunkt å stille til valg for første gang på.

Som et nytt parti, er vi avhengige av å kunne komme ut og treffe folk for å snakke om vår politikk, samt at den politiske debatten er i fokus i mediene, der har Corona pandemien hatt en svært negativ effekt.

Den politiske debatten har vært fraværende siden mars 2020, de store medieaktørene har kun hatt søkelys på smittetall, vaksinetall etc. og å samle folk har vært bortimot umulig.

Demokratisk problem

Vi er ikke blitt tatt med i valgomater, ikke blitt inkludert i valgreportasjer, og ikke blitt invitert til debatter. De eksisterende stortingspartiene har fått all oppmerksomheten i mediene, i tillegg har de ekstremt mye mer statlig støtte enn oss andre. Rammevilkårene er så ulike at jeg vil kalle det et demokratisk problem.

Hva vil en få med FNB på Stortinget, her er noen punkter? Vi sier klart nei til bompenger og veiprising, vi sier nei til utbygging av vindkraft og nedbygging av norsk natur, vi ønsker ingen sluttdato for den norske oljeindustrien. Vi har stor tillit til at næringen at næringen selv kan styre omstillingen som mange ønsker, vår jobb som politikere er å legge til rette for at vi beholder arbeidsplasser og lønnsomhet. Vi ønsker et samfunn med mindre forskjeller, alle som lever i Norge skal ha samme mulighet til god helse, god utdanning, arbeid og et godt liv.

Når en ser på hva Rogaland får av statlige midler og statlige arbeidsplasser, da kan en egentlig lure på hva rogalandsbenken holder på med. De er nærmest usynlige, og ingen fremstår som politikere som tar kampen for Rogaland.

Skandaløst

Næringsforeningen i Stavanger gikk ut med noen tall tidligere i sommer, de påpekte at Rogaland var et 10 prosent fylke. I Nasjonal Transportplan viser tallene at Rogaland skal betale 15 prosent av alle bompengene som skal innkreves i NTP, men vi får bare 3 prosent av midlene til prosjekter, vi får 80-90 milliarder for lite sier Næringsforeningen. Dette er selvsagt helt skandaløst, men det føyer seg dessverre inn i en lang tradisjon hvor Rogaland blir nedprioritert fra makta i Oslo.

Spørsmålet er hvor er rogalandsbenken? Jeg legger ikke merke til dem, og jeg følger forholdsvis godt med. Jeg vil gå så langt å si at rogalandsbenken ikke gjør jobben sin. Det er en grunn til at vi har et valgsystem hvor en blir valgt inn med representanter fra de ulike fylkene, de som blir valgt inn skal være fylkets representanter i Stortinget.

Jeg er klar

Jeg er klar til å ta denne rollen med å sette Rogaland i fokus, men da må jeg først stemmes inn på Stortinget. Som partileder har jeg ikke et sentralt maktapparat som styrer meg, på den måten unngår jeg å gå høyt ut med noe lokalt, for deretter å bli tvunget til å stemme motsatt i Stortinget, slik vi har sett en rekke eksempler på fra dagens representanter på rogalandsbenken.
Jeg kommer heller aldri til å sitte i Stortingssalen for å stemme på saker som Bypakke Nord-Jæren, mens jeg forteller velgerne på inn og utpust at jeg egentlig er motstander mot bompenger, slik Frp’s førstekandidat Roy Steffensen gjorde i mars 2017.

Hvorfor?

Hvorfor har ikke Domkirken i Stavanger blitt et statlig ansvar, hvorfor har vi ikke fått medisinutdanning på Universitetet i Stavanger, hvor blir de statlige arbeidsplassene av, hvorfor får fylkeskommunen så lite midler at vi må kutte i rutetilbudet til sjøs, hvorfor må stort sett alt av infrastruktur i Rogaland finansieres av bompenger, hvorfor har ikke partiene sett at vindkraft ødelegger norsk natur før folket reiser seg i protest, hvorfor har det ikke allerede kommet tunell i Rødsliane?

Jeg kunne stilt mange spørsmål, hadde jeg fått tid i mediene, da kunne kanskje noen blitt utfordret til å svare, konklusjonen er likevel enkel.

Ønsker du endring må du stemme på noe nytt, gi meg og FNB muligheten til å ta kampen for Rogaland og befolkningen på Stortinget.

Publisert:

Valg 2021 - diverse

 1. Hvem er fri i sine truser?

 2. – Feil om unges representasjon og stemmegivning

 3. – Vil vi ha Forskjells-Norge?

 4. – Mer skatter og avgifter med Solberg-regjeringen

 5. – Ønsker du endring, må du stemme på noe nytt

 6. – Satser på å utvikle gode lokalsamfunn over hele landet

 1. Valg 2021 - diverse
 2. Debatt
 3. Frode Myrhol
 4. Stortingsvalget 2021
 5. Stortingsvalg