Holdningen til jordvern gir grunn til håp

DEBATT: Senterpartiet i Sandnes deler bekymringene som målbæres av Ståle Økland sitt glimrende innlegg om kua som står i veien.

Ønsket om mulig fremtidig vekst til bolig og næringsutvikling må sikres med arealer utenfor matfatet. Bildet er fra området ved Auestadmyra.
  • Martin S. Håland (Sp)
    Gruppeleder, Leder kommuneplan -utvalget
  • Håvard Tonning Austvoll (Sp)
    Kommunestyrerepresentant
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Over lengre tid har vi sett at jordvernet stiller bakerst i køen med lua i hånden når nye arealer diskuteres. Samtidig ser vi at bakteppet som Økland ruller ut med krigen i Ukraina og påfølgende matvarekrise, er en del av en langvarig trend der jordvernet vektlegges mer og mer. Vi trenger ikke gå langt tilbake hvor jordvern knapt er nevnt for å se at det har skjedd en holdningsendring de siste årene. Festtalene florere fortsatt, men flere ser i dag viktigheten for ikke minst fremtidige generasjoner. Dette gir grunn til håp.

Håp for Høyre også?

Posisjonspartiene i Sandnes vedtok i ny kommuneplan 2019: Kommunen vil som hovedregel ikke godkjenne at det legges inn nye områder der dyrket mark brukes til boliger og næringsbygg. Det forplikter. Posisjonen i Sandnes med Senterpartiet som anfører har nå nylig lagt ut høringsforslaget av kommuneplanen hvor 430 dekar legges tilbake til LNF fra boligformål. Kun Høyre stemte imot og hadde heller ingen egne forslag til arealdisponering som bedret jordvernets stilling i Sandnes; svømmebasseng på hytter var viktigere.

Når Ståle Økland som tidligere varaordfører i Time for partiet Høyre viser slike jordvernholdninger, er det kanskje å håpe på at Høyre i Sandnes også snur.
Dess flere partier som ser verdien av å ta vare på matjorda, jo bedre. I et resirkulert innlegg tidligere trykt i Sandnesposten har representanten Uhre fra MDG noen tanker om hvem har skyld for all denne nedbyggingen.

Til det er det å si at Sp og MDG har to forskjellige syn på det å få gjennomslag for politikk. Det er en enkel posisjon å stå på utsiden for å holde sin sti ren, men mer krevende å jobbe strategisk over tid i maktposisjon. Sp har valgt den siste tilnærming og vi tror at selv om ikke alt lykkes, så lykkes vi bedre over tid ved å påvirke arealpolitikken fra innsiden.

Ofre matjord for bussvei?

Arealpolitikk er trege prosesser og den neste store utfordringen er å synliggjøre konsekvensene av regionalplan Jæren og få til en skikkelig gjennomgang av denne planen, sett opp mot den reviderte jordvernstrategien som Hurdalsplattformen legger opp til. Ønsket om mulig fremtidig vekst til bolig og næringsutvikling må sikres med arealer utenfor matfatet.
Sandnes Sp har tidligere vært ute og advart mot at regionalplanen ikke tar hensyn til nedbygging av matjord, men har fått liten respons hos andre partier, heller ikke MDG eller SV som ikke har noe imot å bygge ned matjord så lenge det er til sykkelstamveg eller bussvei.

Sandnes Sp inviterer alle andre partier til å påvirke sine fylkestingsrepresentanter til å få tatt en skikkelig gjennomgang av de langsiktige konsekvenser for matjorda på Nord-Jæren om regionalplanen fullbyrdes som planlagt. Dagens regionalplan er neppe i tråd med målene om økt vern av matjord.

Vi trenger ikke gå langt tilbake hvor jordvern knapt er nevnt for å se at det har skjedd en holdningsendring de siste årene. Festtalene florere fortsatt, men flere ser i dag viktigheten for ikke minst fremtidige generasjoner. Dette gir grunn til håp.
Publisert: