Bekymringsmelding over foreslått nedleggelse

DEBATT: Etter et langt arbeidsliv ved SUS, Psykiatrisk divisjon er jeg fremdeles opptatt av pasienter og pårørendes ve og vel, både som fagperson og som pårørende!

«Selv om det er etablert nye tilbud i kommunene, så ser vi ar de sykeste psykiatriske pasienter blir skadelidende fordi de ikke får et optimalt behandlingsopplegg, og jeg tenker da først og fremst på nok tid i sengepost.», skriver Anne Lise Øxnevad.
  • Anne Lise Øxnevad
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter et langt arbeidsliv ved SUS, Psykiatrisk divisjon er jeg fremdeles opptatt av pasienter og pårørendes ve og vel, både som fagperson og som pårørende!

Alvorlige og langvarige diagnoser

Det er derfor vanskelig å ta innover seg at den administrative ledelse tenker på å legge ned post B2, som er en post for pasienter med alvorlige og langvarige diagnoser.

På bakgrunn av torsdagens debatt i tv er det enda mer uforståelig. I løpet av mange år er sengetallet innen psykiatrien redusert med ca. 50 prosent. Ja, selv om det er etablert nye tilbud i kommunene, så ser vi ar de sykeste psykiatriske pasienter blir skadelidende fordi de ikke får et optimalt behandlingsopplegg, og jeg tenker da først og fremst på nok tid i sengepost.

Når B2 nå foreslås nedlagt, blir mange av de pasientene som her er godt kjent av faglig dyktige og omsorgsfulle behandlere uten den kontinuiteten som er så viktig for denne pasientgruppen.

Hva med pårørende?

Det kan og sies at i løpet av de to siste år, så er så og si alle øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved B2.

En skal heller ikke se bort fra at mer tvang kan bli et dilemma når behandlingskjeden brytes.

Hva med pårørende? Slitasjen er der, og den blir i alle fall ikke mindre dersom nedleggelse av B2 blir en realitet!

Publisert: