Kunnskap er matnyttig for ungene våre

DEBATT: Ap vil prioritere «gratis» skolemat til «alle», selv om bare noen få benytter seg av tilbudet.

«De siste årene har over 40.000 lærere fått videreutdanning, og det er over 4000 flere kvalifiserte lærere i norske klasserom», skriver Margret Hagerup.
  • Margret Hagerup
    Margret Hagerup
    Stortingsrepresentant, arbeids- og sosialkomiteen (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høyre vil heller prioritere gode lærere, bedre spesialundervisning og ekstrahjelp fordi vi bryr oss om elever som sliter.

Høyre er ikke prinsipielt imot skolemat, men vi mener at kunnskap alltid må vinne kampen om ressursene i skolen. Kunnskapen barna våre får i skolen, er det viktigste verktøyet de har til å skape det livet de ønsker. Vi vil prioritere bedre oppfølging av de som sliter på skolen og gi større utfordringer til dem som ligger foran.

For mange handler det ikke om bedre mat, men om å heve kvaliteten på spesialundervisningen eller tilgangen til gode lærere.

Feil prioritering

Det blir feil prioritering å bruke over tre milliarder for å betale for kald skolemat til alle elever – når 93,5 prosent av elevene i barneskolen har med matpakke hjemmefra.

Det Ap prioriterer i skolen, er alt annet enn kvalitet i undervisningen, flere gode lærere og tidlig innsats. Et valgløfte om kald skolemat kan fort bli et tomt løfte, slik en så i Sola kommune, etter lokalvalget. Ap-politiker Siv-Len Strandskog sa i 2017 til Aftenbladet at de ville innføre et sunt skolemåltid dersom de kom til makten. Resultatet er i dag en smoothie, som Tine selv omtaler som et mellommåltid. Et fåtall elever benytter seg av det. Og en kan forstå hvorfor få benytter seg av tilbudet. Ungdommene må møte på ungdomsskolen en halvtime (!) før det ringer inn til skolestart. Ikke mange tenåringer gjør det. Det har kostet mange penger. Penger som kunne vært brukt på kunnskap.

Det aller viktigste i skolen er gode lærere som samarbeider godt med hverandre og satser på tidlig innsats. Vi bruker hjertet og hodet når vi prioriterer flere milliarder kroner over statsbudsjettet til å styrke lesing, skriving og regning, flere kvalifiserte lærere, bedre spesialundervisning og tiltak for å bekjempe mobbing. Trygge lærere med solid kunnskap og omsorg for hver enkelt barns behov, er det som utjevner sosiale forskjeller. De siste årene har over 40.000 lærere fått videreutdanning, og det er over 4000 flere kvalifiserte lærere i norske klasserom.

Selvsagt er vi enige i at et sunt og godt kosthold for våre barn er viktig. Høyre er derfor positive til lokale initiativ, tilpasset lokale behov – men vi er imot at en statlig ordning som er lik for alle. Det vi har tro på, er å styrke gode arenaer for å lage mat og spise sammen. Gode matvaner starter i hjemmene våre. Ingen ideologier eller politikere kan frata foreldreansvaret de har ovenfor sine barn, uansett status og sosial tilhørighet.

Vi vil hjelpe dem som trenger det mest. Vi bryr oss om barna med faglige utfordringer i skolen. For mange handler det ikke om bedre mat, men om å heve kvaliteten på spesialundervisningen eller tilgangen til gode lærere.

Stjeler ressurser

Aps løfter om skolemat vil spise seg inn i skolebudsjettene i mange år fremover. Det stjeler ressurser fra det viktigste for elevene, nemlig flere gode lærere, tidlig innsats og god lese- og regneopplæring. I motsetning til Ap, vil Høyre fortsette å prioritere flere gode lærere. For skal vi få flere ungdommer til å fullføre videregående skole, må vi prioritere kunnskap i skolen.

Kunnskap er matnyttig for ungene våre. Vår politikk utjevner sosiale forskjeller.

Publisert: