Historieløst av Stavanger Ap om trehusbyen

DEBATT: Jeg hadde en kronikk her i avisen om hvor viktig det er å bevare alle trehus i byen. I et tilsvar skriver Sissel B. Fuglestad fra Ap at jeg er velkommen i gjengen. Trehusgjengen hennes. Jeg vurderer å takke nei!

De fire, kommunale trehusene i den hvite ovalen er stridens kjerne – også innad blant dem som vil bevare dem. Det gamle politikammeret (t.h.), som nå er ungdommens kulturscene Metropolis, skal rives, og det skal bygges stort og fint.

Debattinnlegg

  • Per A. Thorbjørnsen
    Per A. Thorbjørnsen
    Stavanger
Publisert: Publisert:

Fordi noen timer før jeg leste innlegget, klarte syv av Ap sine representanter langt på vei å gi tillatelse til å rive to trehus i Dokksmauet.

Fordi Ap bagatelliserer Frode Myrhol (FNB) sine uttalelser om trehus generelt, og fire trehus i Kongsteinsgata spesielt. Jeg tror Myrhol mener ramme alvor når han uttaler seg negativt om Trehusbyens betydning. Det er oppsiktsvekkende med tanke på at Myrhol og Fuglestad styrer byen sammen.

Fordi Fuglestad blir historieløs. Det var først og fremst Ap, Høyre og Frp som la grunnlag for å rive de fire nevnte trehus, og flere med i reguleringsplanen av 2007 for Nytorget. De samme partiene stemte for et kommunalt oppkjøp av boligene noen år senere. Forfallet kunne starte. Det var først i 2019, da sentrumsplanen ble behandlet, at trehusene ble sikret – etter forslag fra blant annet Venstre.

Fordi det finnes veldig mange eksempler på at Ap har vært med å gi tillatelse for å rive trehus. Det er ikke for ingenting at byantikvaren nå snakker om 7000–8000 trehus, mot 8000 for noen tiår siden.

Grenser for Venstre makt

Venstre (der Thorbjørnsen lenge var en sentral skikkelse; red.mrk.) var med å styre byen etter formannskapsmodellen, men vi hadde selvsagt ingen mulighet for å overprøve vedtatte reguleringsplaner og kommunalt oppkjøp av private trehus. Venstre fikk være med på mye positivt for byen da vi var med i et samarbeid med ulike partier i ulike perioder (Høyre, KrF, Sp, PP og også Ap). Men det er grenser for Venstres makt.

Etter en ny vurdering takker jeg høflig nei til invitasjonen fra Fuglestad. Arbeiderpartiet har ikke blitt noe «trehusparti» over natten. Jeg er stolt over det arbeidet Venstre gjør og legger ned i kampen for Trehusbyen. Etter kommunestyredebatten mandag kveld er jeg overbevist om at kampen må fortsette.

Les også

Per A. Thorbjørnsen: «Klar til å bli politisk aktivist for trehusbyen»

Les også

Sissel B. Fuglestad (Ap): Velkommen i bevaringsgjengen, Thorbjørnsen!

Publisert: