Slå ring om trehusbyen

DEBATT: «Kommuneplanen i Stavanger forsterker ulikheter», det skriver arkitekt Tor Austigard i Aftenbladet 17. september. Han mener det bør stimuleres til aktiv fortetting innenfor trehusbyen og i allerede utbygde villaområder.

«Satsing på vern og utvikling av trehusbyens kvaliteter har vært meget vellykket», skriver Per Th. Grimnes.

Debattinnlegg

 • Per Th. Grimnes
  Per Th. Grimnes
  Sivilarkitekt MNAL, Stavanger
Publisert: Publisert:

Det kan gi rom for 25.000 nye boliger og være et langt bedre tilbud til unge barnefamilier enn blokkleiligheter eksempelvis på Revheim. Innlegget er særdeles svakt fundert.

I Aftenbladet 2. oktober kommenterer Stavanger kommune, avdeling for byutvikling, Austigards mirakelkur og skriver mellom annet: «En omfattende småhusfortetting innenfor de sentrale byområdene vil være ekstra utfordrende, både fordi tomtene er små, og på grunn av verne hensynene som gjelder for Trehusbyen Stavanger.»

Les også

Slik ble Trehus­byen Stavan­gers stolthet

Riv raben

Min familie og jeg kom til Stavanger i 1968 og valgte da en bolig i det vi i dag kaller trehusbyen. Der bor vi fortsatt. Det var den gang minimal forståelse for kvalitetene i disse sentrumsnære byområdene. Det var fritt fram for kontorisering og fremmedparkering med tilhørende trafikk. «Riv raben» var mantraet blant politikerne.

Det er åpenbart at fradeling av tomter, fulgt av en viss sanering og omfattende byggevirksomhet i årtier, vil belaste veletablerte boligområder.

Einar Hedén ivret riktignok allerede da for vern av Gamle Stavanger og hadde en viss suksess. Men politikerne forberedte parallelt totalsanering av Vestre Platå til fordel for tung blokkbebyggelse. Tilsvarende gjaldt de sentrumsnære deler av Storhaug. Folk opplevde dette som ren vandalisering, en snikende forslumming med tap av bokvalitet, trivsel og eiendomsverdi.

Det vokste derfor fram et grasrotopprør mot dette. En rekke beboerforeninger ble etablert, alle med formål å sikre kvalitetene i eget bomiljø. Foreningen Vårt Stavanger samordnet det hele og fikk stor betydning med hensyn til å definere en miljøvennlig politikk og retningslinjer som kunne sikre gode bomiljø. Smått om senn ble dette fulgt opp av Stavanger kommune. Det ble vedtatt planer for bygningsvern, boligsoneparkering og forbud mot kontorisering. En helhetlig politikk ble presentert i Kulturminneplanen i 1995. Den har tittelen «Trehusbyen Stavanger» og introduserer estetiske retningslinjer for å «sikre og videreutvikle trehusbyens kvaliteter».

Fare på ferde

Tor Austigard har en visjon om å doble antall boliger innenfor trehusbyen. Det vekker dystre minner fra en tid da bokvalitetene i de sentrale bydelene var i faresonen. Det er åpenbart at fradeling av tomter, fulgt av en viss sanering og omfattende byggevirksomhet i årtier, vil belaste veletablerte boligområder. Dette må det ikke åpnes for.

Satsing på vern og utvikling av trehusbyens kvaliteter har nemlig vært meget vellykket. Folketallet har økt med en tredel. Tidligere forgubbing er etterfulgt av et generasjonsskifte. Det er i dag så mange barn at de gamle skolene er sprengt. På Storhaug skal det nå bygges en skole i tillegg. Det hører til historien at kommunen for noen tiår siden forberedte salg av Nylund skole fordi barnetallet var så lavt.

Trehusbyen er et klenodium, Europas største samling av trehus. Med dagens miljøfokus en kjempestor 10-minutters-by og et gedigent CO2 -lager!

Les også

 1. – Kommuneplanen i Stavanger forsterker ulikheter

 2. – Fortetting bare i småhusområdene gir ikke en bærekraftig byutvikling

 3. – Fire gode grunner for småhusfortetting

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Gamle Stavanger
 4. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Stengte Stavanger luft­havn etter mis­tenk­elig funn

 2. Mistenker nå at alle med inn­reise som er smittet, har omi­kron-varianten

 3. Verdens største sjakk­brett kan havne i Stav­anger sent­rum

 4. Viking i dialog med Brentford om Gunnarsson-kjøp

 5. Dette mener Tripic Viking må gjøre for å bli en ut­fordrer om serie­gullet

 6. – Kan komme flere og streng­ere til­tak denne uken