Skjerp oppmerksom­heten, bruk mobilens bilmodus!

DEBATT: Trygg Trafikk oppfordrer alle sjåfører til å sette mobiltelefonen i bilmodus når du kjører bil.

Uoppmerksomhet fører til trafikkulykker, og mobiltelefoner skaper uoppmerksomhet. I en undersøkelse svarer bare 11 prosent at de aktiverer bilmodus på mobilen når de kjører. Tre av fire har ikke hørt om bilmodus.

Debattinnlegg

  • Ingrid Lea Mæland
    Ingrid Lea Mæland
    Regionleder, Trygg Trafikk Rogaland
Publisert: Publisert:

Her i landet er vi generelt gode på trafikksikkerhet, men utviklingen i det siste gjør sterkt inntrykk på oss alle. Høye tall på omkomne og skadde gjør oss i Trygg Trafikk urolige.

62 personer har omkommet i trafikken i år, mot 31 ved utgangen av juni i fjor. Vi må så langt som tilbake til 2014 for å se så høye dødstall som vi har hatt nå i mai og juni.

Hvorfor økningen har vært så høy i år, sammenlignet med tidligere, vet vi foreløpig for lite om. Vi er i årstiden hvor det vanligvis skjer flere dødsulykker, det har vært en lang periode med fint vær og etter pandemien ferdes flere på veiene. Folk er sultne på å være mer i bevegelse. Dette skal nå granskes nærmere.

Uoppmerksomhet

Men noen risikofaktorer går igjen, alene eller i kombinasjon: Fart, rus og uoppmerksomhet – og feil bruk av bilbelte.

Uoppmerksomhet har over tid vært en faktor i én av tre dødsulykker. Nå har vi en hypotese om at ekstra mange ulykker nå kan skyldes nettopp uoppmerksomhet.

I en undersøkelse Trygg Trafikk har utført sammen med Volvo nå i juni, ser vi at mange lar seg distrahere av mobiltelefonen mens de kjører bil. Så mange som én av fire sier at de har brukt mobiltelefonen mens de kjører. Andre sier de åpner flasker og drikker kaffe og brus (35 prosent), ordner med radio, varmeapparat og navigasjon (33 prosent) eller spiser (28 prosent). Færre, men likevel en god del, snur seg, henter ting bak, leser avisa eller fikser på utseendet.

Mobilen

Men mobiltelefonen er helt klart verstingen! Den forstyrrer og frister, særlig unge sjåfører. Blant sjåfører under 30 år bryter 41 prosent mobil-reglene, viser undersøkelsen. Vi tror at mange skammer seg og pynter på sannheten når vi spør, så vi frykter at de reelle tallene er langt høyere.

Distraksjoner påvirker kjøringen. Hvis du for eksempel finner fram leppestiften eller svarer på en sms, klarer du ikke å fokusere nok på selve kjøringen. Om du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i fem sekunder, har du beveget deg 110 meter. Små marginer som skal til før det kan gå skikkelig galt.

Trygg Trafikk har sammen med de andre trafikk­sikkerhets­aktørene hatt flere krisemøter for å finne tiltak mot ulykkestallene. Helt konkret går vi, sammen med Volvo, ut med en opplysningskampanje hvor vi forteller om at de fleste mobiltelefoner har en bilmodus-funksjon som man kan aktivere før kjøring. Funksjonen minner om flymodus, som de fleste kjenner godt. Når den er aktivert, vil telefonen ikke distrahere deg under kjøring.

Undersøkelsen vår viser at altfor få kjenner til bilmodus-funksjonen. Tre av fire har ikke hørt om den, og enda færre (11 prosent) bruker den.

Les også

Tord (16) skal ta mc-lappen: – Dødsulykkene er bare tragiske. Og det er ekstra skummelt når du vet det kan skje deg selv

De yngste

Det bekymrer oss at de yngste sjåførene har brukt mobilen mest bak rattet. I aldersgruppen 18–29 år gjelder det 40 prosent, fire ganger flere enn i aldersgruppen over 60 år. Det er urovekkende.

Menn kjører mest utrygt, totalt sett. En ny og urovekkende utvikling er at flere menn over 55 år omkommer. Foreløpig vet vi ikke nok om hvorfor erfarne sjåfører oftere havner i ulykker. Men to av fem menn som har brukt mobilen når de kjører, sier at de er vant til å gjøre, eller at de har god kontroll og ikke opplever noen risiko. Det er en farlig, bevisst handling og en feilvurdering.

Én av tre sier de bruker mobilen ubevisst. Det sier noe om hvor automatisert mobilbruken, at mye mobilbruk skjer uten at vi tenker over det. Setter man den typen ubevisste handlinger inn i en bilkjøring, der verden farer fort forbi, er det urovekkende. Vår viktigste oppfordring: Kjør forsiktig, senk farten, vær oppmerksom – og slå på bilmodus!

Les også

Trafikksentralen-arkivet: 77 episoder på ett sted

Kampanjer og kontroller

Dette er noe av det vi ønsker å rette søkelys på denne sommeren. Det blir også satt i gang kampanjer i samarbeid med Statens vegvesen i sosiale medier og digitale flater. Flere trafikksikkerhetsaktører trår nå til, og Politiet planlegger flere kontroller.

Til slutt vil Trygg Trafikk Rogaland oppfordre alle med skolebarn til høsten om å øve på skoleveien i løpet av sommeren. Stopp opp og prat om trafikken, lag enkle huskeregler for barnet, og øv sammen på å gå den tryggeste veien til skolen.

Publisert: