Oljearbeiderne må være med i det grønne skiftet!

DEBATT: En innovativ og bærekraftig klimapolitikk handler om sikre gode rammevilkår for de ansatte i det yrket som er mest sårbart. Når minst 200 000 står i fare for å bli arbeidsledige, så må vi tenke nytt og bærekraftig.

Etter oljeprisfallet i 2014 forsvant mange av jobbene, og mange ble arbeidsledige. Vi kan ikke gå i den samme fellen igjen. Den dagen vi stenger kranen for godt, må alle disse menneskene ha en ny arbeidsplass å gå til.
  • Vivianné Bach
    2. nestleder for Aker Unge Høyre
  • Tobias Kruse-Lervold
    Styremedlem i Aker Unge Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aldri før har norsk olje vært viktigere enn den er i dag. Russland invaderer Ukraina, med penger finansiert av oss europeere gjennom å importere russisk olje og gass. Nok er nok. Ved den neste runden med sanksjoner skal vi ikke frede russisk energieksport til Europa, og vi må kutte avhengigheten vår av russisk energi.

I disse tider ser vi hvor viktig det er med et sterkt europeisk oljeland, som kan ta over og eksportere olje og gass ut i Europa. Denne rollen må Norge fylle, og mer enn før. Det er ironisk at SV og Rødt som sier at de er et miljøparti ikke vil være i med EU, når vi alle vet at klimakrisen er global og ikke nasjonal. Vi kan ikke tro at norsk oljestans vil utgjøre en forskjell i det store verdensbildet.

Ikke bare å flytte

Ifølge Norsk Petroleum har vi nærmere 200 000 arbeidsplasser i petroleumsindustrien. Disse menneskene trenger arbeid når vi stenger kranen, men dette må skje på en bærekraftig måte for petroleumsbransjen. For mange er det enkelt å si at vi bare kan flytte de med kompetanse fra petroleumsnæringen over til en mer fornybar energi. Det er ikke så enkelt dessverre. De som for eksempel jobber innenfor leting, har erfaring innenfor oljefeltet. Da er det er nødvendigvis ikke så ettertraktet om en med kompetanse innenfor petroleum har lyst til å dra til en annen næring for å få mer stabilitet.

Etter oljeprisfallet i 2014 forsvant mange av jobbene, og mange ble arbeidsledige. Vi kan ikke gå i den samme fellen igjen. Den dagen vi stenger kranen for godt, må alle disse menneskene ha en ny arbeidsplass å gå til. Vi kan ikke glemme de 200 000 menneskene innenfor olje og gass-sektoren, som skaffer sitt levebrød av denne jobben her. Vi skal selvfølgelig gå inn i en bærekraftig og fornybar næring, men vi må først sikre arbeidsplasser og verdiskaping for petroleumsbransjen.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har beregnet at en stans i oljevirksomheten fra 2020 for Norges del vil bety om lag 140 milliarder kroner mindre i årlige skatteinntekter til staten. Det er skremmende at partier som MDG, Venstre, Rødt og SV mener at vi må stanse oljeletingen nå. Det vil forårsake at Russland, som innvandrer Ukraina vil ta fatt på vår aller største økonomiske ressurs.

Kutt utslipp, ikke næringen

Vi ser nå viktigheten av norsk olje og gass med tanke på krigen i Ukraina. Aldri før har vi vært den største leverandøren i Europa innenfor olje og gassnæringen. Ansvaret hviler nå på våre skuldre. Det vil ha store konsekvenser for den norske velferdsstaten, om vi hadde gitt fra oss vår viktigste næring hittil.
Vi finansierte alle ulempene forårsaket av koronapandemien gjennom oljefondet. Oljefondet som direkte ble finansiert av olje og gass. Norge dekker i dag om lag 2 prosent av globalt oljeforbruk.

Økning av olje og gassprisene og energikrisen i 2021 og 2022 har skapt en historisk vekst for Norge. Olje- og gassnæringen blir enda viktigere i fremtiden og gir oss mer geopolitisk makt. Vi må sikre nye jobber for de som er i oljeindustrien før vi går over til en helt ny fornybar energi.

En god og bærekraftig klimapolitikk handler om sikre gode rammevilkår for ansatte i det yrket som er mest sårbart. Vi må selvfølgelig gå over til en grønn, bærekraftig og fornybar næring, men først og fremst må vi sikre arbeidsplasser og verdiskaping før vi går over til fullstendig fornybar energi. Derfor vil Unge Høyre og Høyre kutte utslippene og ikke utviklingen.

Publisert: