Strømstøtten må få en mer rettferdig sosial profil

DEBATT: Det virker dessverre som om SV er fornøyde med strømstøtten som den er, så lenge prisene er høye. Samtidig vil SV ha et toprissystem med lave priser for nøkternt forbruk og høye priser for luksusforbruk.

Hvorfor skal alenemoren være med å støtte varme i oppkjørselen og i badestampen til de rike? Den regningen både kan og bør de rike ta selv. Eller best for alle- slå av varmen!
  • Erlend Kristensen
    Erlend Kristensen
    MDG Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mens ordningen gir høyere støtte desto høyere forbruk og priser. Fiskaa fremhever at SV høynet bostøtten, som er bra, men den utgjør bare brøkdeler av strømstøtten. 50.000 flere kan få bostøtte på grunn av strømprisene. At den største delen av strømstøtten, på over 20 milliarder kroner i året, har en svært dårlig sosial profil, virker ikke å bekymre Fiskaa. La meg eksemplifisere.

Jeg tar utgangspunkt i en rik familie på fire med to inntekter, stor bolig, varme i oppkjørselen og badestamp, som bruker hele 5000 kWt. Videre en alenemor med familie på fire, som bruker 1000 kWt.

Luksusforbruk bør ikke støttes

I området sørvest er snittprisen på kraftbørsen i juli 328,46 øre, som danner grunnlaget for strømstøtten. Jeg bruker dette i eksempelet. Med 90 % støtte, som vil gjelde fra 1. september, vil et luksusforbruk på 5000 kWt gi en støtte på 10 843 kroner Mens et nøkternt forbruk på 1000 kWt gis en støtte på 2 168 kroner.

Vi ser at støtten til den rike familien er hele fem ganger så høyt som støtten til alenemoren. Miljøpartiet mener derfor at vi må dele ut støtten likt til alle. Da belønner vi dem som sparer og vil gi mer i støtte til alenemoren og mindre støtte til den rike familien.

MDG vil gi samme støtte som dagens ordning leder til, men fordele denne mer sosialt rettferdig. Støtten kan estimers ut fra gjennomsnittlig strømforbruk per husholdning i Norge, som ifølge Statistisk sentralbyrå, er på 1333 kWt pr. måned. Da blir støtten 2892 kroner. Dersom vi sier at en husholdning består av fire personer, gir dette 723 kroner per måned per person.

I eksempelet vil en familie på fire, som forbruker 5000 kWt, betale 16 423 kroner. Netto blir strømregningen etter støtte 16423–2 892 (723 kroner * 4 personer) = 13 531 kroner. Med dagens støtteordning vil altså et slikt luksusforbruk gis støtte på hele 10 843 kroner, og en netto strømregning på 5580 kroner.

Motiver til strømsparing!

Mens alenemoren med tre barn som forbruker 1000 kWt vil betale 3 284 kroner, men får tilsvarende støtte på 2 892 kroner og en netto strømregning på 392 kroner per måned. Med dagens strømstøtte vil alenemoren derimot få nesten tre ganger høyere netto strømregning, tilsvarende 1 116 kroner. I praksis er forslaget faktisk et toprissystem som SV etterlyser og gir en netto strømpris for alenemoren på 39,2 øre per kWt (før nettleie og lignende) for nøkternt forbruk og høy pris for luksusforbruk.

Men like viktig er det at å dele ut lik støtte til alle vil skape større motivasjon for å spare. Sparing er kanskje det viktigste tiltaket i strømkrisen, både på kort og lang sikt. Mens dagens strømstøtte skaper lite motivasjon for at de rike med luksusforbruk skal redusere sitt forbruk, da de får hele 90 % av strømutgiftene over 70 øre refundert. Dagens ordning gir til og med støtte til forbruk som er hele 3,75 (5000/1333) ganger høyere enn snittforbruket i Norge. Hvorfor skal alenemoren være med å støtte varme i oppkjørselen og i badestampen til de rike? Den regningen både kan og bør de rike ta selv. Eller best for alle- slå av varmen!

Publisert: