Vi trenger nok attraktiv parkering i Sandnes

DEBATT: Vi i Næringsforeningen er redde for at strenge restriksjoner for adkomst med bil, fjerning av parkeringsplasser og for lite attraktiv parkering i sentrum i Sandnes, vil medføre en utarming av sentrumshandelen.

«Å ta bort parkering på Ruten, uten å ha en plan for nye like attraktive parkeringsplasser som kan kompensere også for gamlebyen, vil vi sterkt fraråde», skriver Dag Halvorsen.
  • Dag Halvorsen
    Dag Halvorsen
    Leder av Næringsforeningens ressursgruppe for Sandnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det vil i så fall være en katastrofe i forhold til målet om en levende by. Næringsforeningens ressursgruppe for Sandnes har fulgt debatten og prosessen for Ruten-området og sentrum, og vi stiller oss undrende til flere forhold i prosessen. Vi er spesielt bekymret for utviklingen i «gamlebyen», der mange butikker allerede i dag sliter med å få endene til å møtes. Parkering på Ruten er et naturlig bindeledd mellom «gamlebyen» vest for jernbanen og det nye som bygges opp øst for jernbanen. Å ta bort parkering på Ruten, uten å ha en plan for nye like attraktive parkeringsplasser som kan kompensere også for gamlebyen, vil vi sterkt fraråde.

Ikke tilstrekkelig forankret

Vi tillater oss å stille noen spørsmål til prosessen som er ført, og om forankringen av planen er god nok, sett i forhold til de som driver næring i sentrum. For så langt framstår «Rutenplanen» som ikke tilstrekkelig forankret blant de som skal investere og drive næringsutvikling i Sandnes sentrum.

Det er ingen tvil om at parkering er den viktigste faktoren for handelsdrivende. Når kommunen har et uttalt mål om å øke med 15.000 kontorarbeidsplasser i sentrum, blir parkeringsplasser enda mer aktualisert. Det vises til tilstrekkelig parkering i eksisterende parkeringshus og parkeringsmuligheter spredt i gatene. Men vi er tvilende til om sanering av parkeringsområdene på Ruten, gateparkeringen i St. Olavs gate, den gamle bankplassen nord i Langgata og den nåværende ved Rådhuset, er tatt med i den fremtidige beregningen.

Odd Midtskog, en av landets ledende eksperter innen sentrumsutvikling, påpekte følgende på et medlemsmøte Næringsforeningen arrangerte i fjor høst: «Parkeringsplasser er det som er det gjennomgående hovedtema i sentrumsdiskusjoner i stort sett alle byer. Dersom parkering fjernes, så må kommunen inn å kompensere på svært mange områder». Vi lurer på om det er laget en slik plan for kompensering i Sandnes?

Les også

Ber for handelen i Sandnes

Les også

Døra på gløtt for fortsatt parkering på Ruten

Godt alternativ

Det hele er heller ikke kun et spørsmål om nok parkeringsplasser, men om de vi har er gode og attraktive nok for de som skal handle og bruke byen. Ruten er et godt alternativ både med tanke på plassering, arealbruk og mulige finansieringsmodeller.

Undersøkelser viser at det er gjennomgangstrafikken som først og fremst skaper trafikkproblemer i sentrum. Dersom man legger om trafikkmønsteret slik at man unngår gjennomgangstrafikk, noe vi er for, vil vi få en helt annen og mye mer behagelig trafikksituasjon.

Vi må også kunne lære av erfaring fra andre byer og tettsteder. På Bryne planlegges det nå underjordisk parkeringsanlegg etter at M44 har suget handelen ut av Storgata og Bryne sentrum. I Kristiansand er man nå i gang å bygge parkering under torget, etter at Sørlandsparken har dratt handelen ut av kvadraturen. Begge steder handler det like mye om attraktiv parkering, i kort avstand til butikkene – som nok parkering.

Gå i dialog

Næringslivet er også beredt til å ta sin del av ansvaret for å nå klimamålet i regionen, men i forhold til infrastruktur, spredt bebyggelse i kommunen og så videre, har vi enda et stykke igjen før vi kan sammenligne oss med byer som Oslo og Trondheim. Bil vil være et viktig framkomstmiddel for mange i Sandnes også i framtiden.

Vi oppfordrer derfor kommunen til å gå dialog med næringslivet og investorer for å få til konstruktive samtaler. Vi ønsker i likhet med Sandnes kommune at det fortsatt skal være attraktivt å etablere og investere i byen vår.

Publisert: