Pelsbøndene blir kompensert, Pollestad!

DEBATT: Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) går til frontalangrep på regjeringens politikk i Aftenbladet 27.9. når det gjelder kompensasjon eller erstatning til pelsdyroppdrettere.

«Det er lagt stor vekt på at alle pelsdyrbruk blir likebehandlet gjennom en forutsigbar og rettferdig ordning», skriver Olaug V. Bollestad.

Debattinnlegg

 • Olaug V. Bollestad
  Olaug V. Bollestad
  Landbruks- og matminister
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Jeg tar inn over meg og er berørt av at forbudet mot videre pelsdyroppdrett stiller mange pelsdyroppdrettere og familier i en meget utfordrende situasjon. Derfor har jeg fra første dag som landbruksminister vært opptatt av å forbedre kompensasjonsordningen som da lå på bordet.

I snitt 3,5 mill. kr til hver gård

Stortinget vedtok 21. juni 2019 en lov om forbud mot hold av pelsdyr. Det ble vedtatt en kompensasjonsordning der pelsdyrgårdene skal kunne drive til februar 2025 og slik kunne gjennomføre en styrt avvikling med hensyn til hva som er mest gunstig økonomisk og praktisk for den enkelte pelsdyrgård. Her ble det også gjort rede for at kombinasjon av avviklingsperiode og kompensasjon dekker grunnlovens bestemmelser om erstatning.

Alle investeringer i bygg og anlegg tilknyttet pelsdyrvirksomheten som er regnskapsført og ikke blitt dekket over de årlige driftsregnskapene (avskrivinger), vil bli kompensert fullt ut. I tillegg gis det en generell kompensasjon som beregnes i forhold til antall tisper på gården. Alle kostnader knyttet til å rive og fjerne pelsdyrbyggene vil bli dekket. Bønder som nærmer seg pensjonsalderen og ikke får annen lønns- eller næringsinntekt får kompensert for lavere pensjonsutbetaling. Mens bønder som vil omstille til annen virksomhet får en god tilskudds- og finansieringsordning som er opprettet særskilt for pelsdyrbøndene. I gjennomsnitt vil staten bruke om lag 3,5 millioner pr pelsdyrgård på disse ordningene.

Likebehandling

Som landbruks- og matminister har jeg forholdt meg til Stortingets forutsetninger i utarbeidelsen av forskriften om kompensasjonsordningen som nå har vært på høring. Det er lagt stor vekt på at alle pelsdyrbruk blir likebehandlet gjennom en forutsigbar og rettferdig ordning. Jeg vil nå vurdere høringssvarene grundig før endelig forskrift blir gjort ferdig. Når ordningen er etablert, vil jeg i tråd med Stortingets vedtak følge den tett, slik at den kan justeres dersom det blir påvist urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon for enkeltprodusenter.

Hva vil Pollestad?

Dersom Pollestad og Sp ønsker en saklig og opplyst debatt, så må Pollestad bevege seg et skritt videre fra helt generelle påstander og betraktninger. For hva er Geir Pollestad sitt alternativ og hva legger han i begrepet «full erstatning»? Hvilke forutsetninger skulle en slik tilnærming bygge på? Og hvordan kan Pollestad begrunne at en slik tilnærming ville gi gode og rettferdige resultater?

Som landbruks- og matminister vil jeg som nevnt, følge opp Stortingets vedtak. Det er klart det er krevende for KrF og meg som statsråd å gjennomføre en avvikling som vi i utgangspunktet ikke er enig i. Jeg vil derfor følge saken tett, og jeg vil særlig være opptatt av om kompensasjonsordningen kan få urimelige utslag for enkeltprodusenter og eventuelt gjøre endringer i lys av det.

Les også

 1. – Bollestad (KrF) ruinerer 200 familier i pelsdyrholdsaken

 2. Pelsdyrbonde fra Vikeså går til sak mot staten

 3. Regjeringen avviser at det ble gitt lovnader på bakrommet om pelsdyr

Publisert:
 1. Debatt
 2. Pelsdyrnæringen
 3. Geir Pollestad

Mest lest akkurat nå

 1. Familien prøvde å overtale kvinnen til å ta vaksinen. Men hun sto på sitt

 2. – Veldig overrasket over bivirkningene. Hadde ikke trodd jeg skulle bli så preget

 3. Kulturlivet er ikkje stengt. Men lørdag kveld var det heilt tomt

 4. Førstemann til mølla-prinsippet skaper både sinne og tårer for skuffede badegjester

 5. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er koronasmittet

 6. Snille, gode Ole Kallelid