Klimaaktivistane peikar på løysingane

DEBATT: Kommentator Harald Birkevold i Aftenbladet (1.10.) går i rette med klimaaktivistane, men det står ikkje på oss og våre løysingar – det står på politikarane som burde gjere meir.

– Harald Birkevold spør om klimaaktivister i Vesten som «forlanger umiddelbar stans i produksjonen av olje (eller kull)» er kjent med konsekvensane det vil få. Der lurer eg på kven han meiner at seier dette. Ingen tar til orde for umiddelbar stans, men ei planlagt utfasing, skriv Gaute Eiterjord.

Debattinnlegg

 • Gaute Eiterjord
  Gaute Eiterjord
  Leiar i Natur og Ungdom
Publisert: Publisert:
Les også

Harald Birkevold: Det ingen snakker om

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Birkevold skriv at klimaaktivistane ikkje vil snakke om elefanten i rommet: At fossil energi er viktig for energitilgangen for verdas fattige. At energi er eit tema som opptar mange miljøengasjerte, er ikkje tvil om. Det er jo trass alt forbruket vårt av fossil energi som er den største drivaren bak klimakrisa. Det hastar med å fase ut denne og erstatte den med fornybar energi. Dette har miljørørsla i Noreg jobba med i årevis.

Me har jobba for fleire tilskotsordningar til energieffektivisering, at ein skal ruste opp vasskraftverk, bygge ut vindkraft der det kan skje utan å øydelegge verdifull natur, tiltak for offshore vindkraft for å nemne noko. I tillegg har me lenge jobba for at Oljefondet skal ut av fossil energi, og inn i fornybar.

Treng avviklingsplan

Birkevold spør om klimaaktivister i Vesten som «forlanger umiddelbar stans i produksjonen av olje (eller kull)» er kjent med konsekvensane det vil få. Der lurer eg på kven han meiner at seier dette. Ingen tar til orde for umiddelbar stans, men ei planlagt utfasing. Med eit sprekkeferdig karbonbudsjett er dette noko av det viktigaste me kan gjere. Kvart einaste nytt oljefelt og kvar einaste nye kolgruve tar oss lenger mot kanten, derfor treng me ein avviklingsplan for fossil energibruk.

Miljørørsla i Noreg tar saman med Kyrkja og fleire fagforbund til orde for at me ikkje skal leite etter meir olje og gass (som vil innebere å ikkje opne nye felt om 10-15 år), og ei gradvis nedtrapping kombinert på satsing på nye klimajobbar. Mellom anna innanfor fornybar energi. Noreg kan bl.a. bli verdsleiande på offshore vind, og me produserer også solceller i verdsklasse. For teknologien for den fornybare energien finst, og vert stadig betre og meir konkurransedyktig. Med den vanvittige kostnadsreduksjonen på sol- og vindkraft er det rart av Birkevold å underslå dette.

Løysingar finst

Birkevold skriv at det ikkje er dei rike vestlege landa som vil bli ramma av å redusere produksjonen av fossil energi. For Noregs del ser ikkje dei fattige landa i verda snurten av olja vår: Ifølge ein rapport frå SSB går berre 0,15 prosent av norske petroleumsprodukt til land som ikkje er i EU eller OECD. Så er det heilt klart at det trengst energi til alle dei menneska som står utan det i dag, men her finst løysingane.

Friends of the Earth Africa har vore med på å starte opp African Renewable Energy Initiative. Norske skuleelevar har også jobba inn pengar til utdanning og fornybar energi i Nigeria gjennom Operasjon Dagsverk. Det er berre to døme, men poenget er at dei fornybare løysingane finst. Det manglar berre å ta den i bruk. Derfor er eit sentralt krav frå klimastreikarane i Noreg at me må gi meir pengar til å finansiere klimatiltak som fornybar energi i utviklingsland.

Solidaritet

Når alle innbyggarane på jorda deler same atmosfære, og me i den rike delen av verda har fått boltre oss med utslepp sidan den industrielle revolusjon, skulle det berre mangle at me ikkje nå viser solidaritet og støttar dei som ikkje har fått sleppe ut CO₂ med investeringar i fornybar energi.

Les også

 1. – Hvis verden slutter å produsere olje i dag, vil hundrevis av millioner mennesker sulte

Publisert:
 1. Debatt
 2. Fornybar energi
 3. energi
 4. Natur og Ungdom
 5. Kommentator Harald Birkevold

Mest lest akkurat nå

 1. Mandag morgen går strømprisen til værs

 2. Da PST varslet helsevesenet på Kongsberg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest bekymring

 3. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft.

 4. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bedehus

 5. Seks timer i buss som belønning for «tåblæser-seier»: – Nå dropper vi søvnen

 6. Charlotte Østborg (30) har begynt å skjule ansiktet til datteren på sosiale medier. Hun er ikke den eneste