• «I disse dager skal Uber på børs i USA. Samtidig går deres sjåfører til streik i åtte amerikanske storbyer, i protest mot vilkårene de har. Utallige rapporter har vist at de har mindre enn minstelønn å leve av når alle utgifter er betalt», skriver Atle Hagtun. NTB Scanpix

Liberalistiske skylapper, Venstre!

DEBATT: De dysfunksjonelle sidene av taximarkeder i storbyene er en direkte følge av borgerlig politikk, som trodde flere konkurrenter skulle gi lavere priser.