Er det inkluderende av Sandnes kommune å leie Fredheim Arena?

DEBATT: Uansett hvilket livssyn en har, skal den offentlige skolen inkludere alle.

Både en menighet knyttet til Indremisjonsforbundet og et konferansesenter er samlet under navnet Fredheim Arena på Stangeland i Sandnes.
  • Siri Andersen
    Foresatt, Bogafjell ungdomsskole
  • Marte Handal
    Stipendiat i lesevitenskap ved UiS, Faglærer i engelsk fagdidaktikk
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sandnes’ yngste bydel, Bogafjell, får egen ungdomsskole høsten 2020. I den forbindelse skal det avholdes foreldremøte i mars angående den nye skolen og oppstart. Lokalet som er valgt for dette møtet er Fredheim Arena i Sandnes.

Fredheim Arena er en menighet knyttet til Indremisjonsforbundet, som har en konservativ kristen profil. Selv om dette lokalet har flyttbare kristne symboler, er de aller fleste i Sandnes klar over at Fredheim er en kristen menighet. Vi mener at bruken av et kristent møtested er problematisk med tanke på at den offentlige skolen har et ansvar for å inkludere alle.

Valget av Fredheim Arena som møtelokale i skoleregi har også økonomiske konsekvenser. Leieprisen er på 15.400 kr, og det er en kjent sak at dette lokalet leies til ulike arrangement i kommunal regi. Dette betyr at Sandnes kommune i praksis støtter Fredheim, og dermed også Indremisjonsforbundets religiøse arbeid, med betydelige summer hvert år.

«Romslig, modig og sunn»?

Som kjent gjennom mediene (NRK), har Indremisjonsforbundet et kontroversielt kristent ståsted, blant annet når det gjelder samliv og ekteskap. Vi mener at Sandnes kommune bør forholde seg til seg til sitt eget verdigrunnlag, som er «romslig, modig og sunn».

Som kommunen selv utdyper om romslighet: «Vi skal arbeide for mangfold. Vi skal vise toleranse. Vi skal legge vekt på god kommunikasjon.»

I vår kommunikasjon med Sandnes kommune om det kommende foreldremøtet, ble tilgjengelighet trukket fram, og det ble slått fast at «en står fritt til å velge å delta på møtet». Her ser vi lite til mangfold og god kommunikasjon.

Mange alternativer

Flere foresatte har uttrykt frustrasjon og vurderer å ikke stille på møtet på grunn av Bogafjell ungdomsskoles valg av møtelokale. For dem oppleves det vanskelig å ikke delta, da de synes det er viktig å følge opp barnas skolegang. Men uansett hvilket livssyn en har, skal den offentlige skolen inkludere alle. For å oppnå dette kunne Sandnes kommune valgt et livssynsnøytralt lokale. Disse finnes det mange av i kommunen, både av offentlig og kommersiell karakter.

Vi har et ønske om at Bogafjell ungdomsskole og Sandnes kommune i framtiden velger livssynsnøytrale lokaler for arrangementer som er tenkt for alle kommunens innbyggere. Økonomisk sett er det også en fordel om kommunen velger sine egne lokaler så langt det er mulig, framfor å støtte konservative kristen organisasjoner.

Publisert: