Legger regjeringen gjøkegg i lokalpolitikernes reir?

DEBATT: Gjennomgående 110 km/t, firefelts motorvei fra Grenland til Ålgård kan kalles en gjøkunge. En gjøkunge som tar vår natur, hindrer grønt skifte og sluker samferdselsmidler. I tillegg må vi fore gjøkungen med bompenger.

Publisert: Publisert:

«I sin nyttårstale snakket Solberg, bildet, mye om klima og miljø. Lite konkret ble sagt, men ord bør følges av handling. Kan fanesaken 110 km/t firefelts motorvei gjennom hele Sør-Norge revurderes?» spør Hallgeir H. Langeland, Peder J. Pedersen og Tormod Svartdal. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

 • Hallgeir H. Langeland
  Naturvernforbundet i Rogaland
 • Peder Johan Pedersen
  Naturvernforbundet Agder
 • Tormod Svartdal
  Naturvernforbundet Telemark

I Nasjonal Transportplan skal vei- og jernbanebygging ses i sammenheng. Langs Sørlandsbanen er det opplagt at det bør gjøres. Men Solberg-regjeringen prioriterer gjennomgående firefelts motorvei. Ideen om at veien skal tilpasses trafikken, er forlatt. Regjeringen har erstattet kunnskapsbasert transportpolitikk med et av regjeringspartienes motorveidrømmerier. Denne drømmen omfatter 340 milliarders fergefri firefelts vei til Trondheim og firefelts motorvei fra Grenland til Ålgård. Mesteparten av strekningen mellom Bamble og Ålgård har så lite trafikk at 2+1 vei med midtdeler og fartsgrense 90 km/t er løsningen. I forhold til regjeringens forslag blir det mye mindre naturtap, klimagassutslipp, støy, støv og mikroplast. Eksisterende 2+1 vei med midtdeler kan fortsatt brukes, fartsgrense 90 km/t vil ikke sinke trailerne og likestille personbil og buss i transporttid.

2+1 vei med midtdeler er mer trafikksikker enn en firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Om regjeringen raskt vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Oslo, kan det gjøres med nye jernbaneskinner i Gjerstad og Drangsdalen.

Om bompengefinansiering

Solberg-regjereringens forslag forutsetter inntil 40 prosent bompengefinansiering. Det er lokalpolitikerne som må be Stortinget om å vedta en bompengeproposisjon, ifølge veglovens paragraf 27. Lokale politikere har ennå ikke vedtatt å be om bompengefinansiering av Dørdal-Grimstad og Mandal-Ålgård, 170 km.

Sjøl om regjeringen ikke kan få realisert sin vei uten lokalt initiativ, stiller regjeringen dette ultimatumet: «Vedta denne firefelts motorveien! Bestem dere raskt eller vent lenge på bedre vei!» Hvorfor skal lokale politikerne si ja til en gjøkunge som skyver ut alt, reduserer naturmangfoldet, dreper jernbanen og utkonkurrerer bussen og heller ikke forbedrer lokal trafikkavvikling?

Innsparingen ved å velge 2+1 vei med midtdeler, kan gi oss milliarder som kan brukes til andre sårt tiltrengte veiprosjekter, til kollektivtrafikk, jernbane og sjøtransport. Bompengetakstene vil kunne reduseres betraktelig.

Fra ord til handling

I sin nyttårstale snakket Solberg mye om klima og miljø. Lite konkret ble sagt, men ord bør følges av handling. Kan fanesaken 110 km/t firefelts motorvei gjennom hele Sør-Norge revurderes?

Politikerne på fylke- og kommunenivå er under sterkt press fra regjeringen og Nye Veier AS når de skal ta avgjørelser om forbedringer av E 18 og E 39. Naturvernforbundet håper politikerne følger opp FNs miljø- og klimarapporter og stemmer ned firefelts motorveier som ikke gagner landsdelen.

Publisert:

Les også

 1. Fylkesutvalget unngikk veivalget om E39

 2. – Er fjorden problemet?

 3. Viltovergang kan forsinke ny E39 på Sørlandet med et halvt år

Mest lest akkurat nå

 1. Ektemannen Artur leter på 11. dagen etter sin kone, Elżbieta

 2. Elina og moren har flyttet konfirmasjonen tre ganger. Nå har de endelig funnet en godkjent løsning

 3. Kaller ungdommen idioter uten fornuft og empati

 4. Spania har Europas verste oppblussing av korona

 5. Biden skaper historie med valget av Kamala Harris

 6. Smitteutbruddet i Haugesund: - Involverer flere hundre mennesker

 1. Debatt
 2. Naturvernforbundet
 3. Nasjonal Transportplan
 4. Ålgård
 5. Nye Veier AS