Gjenbruk, miljø og lokalvalg

DEBATT: Skal den globale miljøkrisen få en løsning, må vårt forbruk i den rike verden omtrent halveres, både samfunnsmessig og på det individuelle plan.

Publisert: Publisert:

«Skal gjenbruksbutikkene overleve og fortsatt gjøre en god innsats for miljøet, må forholdene legges til rette», skriver Arnhild og Jan Høyen. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

  • Arnhild Høyen
    Stavanger
  • Jan Høyen
    Stavanger

Dette er kun mulig hvis vi kjøper mindre, og det vi anskaffer oss får forlenget levetid. Lokale gjenbruksbutikker har en viktig funksjon i denne sammenheng. Det er lokalvalg, men dessverre virker det som få av våre politikere er opptatt av disse butikkene som drives på frivillig basis.

Høy husleie

For å få solgt varene de får inn, og som giverne ønsker skal få en forlenget brukstid, må butikkene ha en sentral beliggenhet. I Stavanger er det ensbetydende med høy husleie. Når en har ca. kr 60.000 i faste månedlige utgifter, kreves det at varene en får inn, er lett omsettelig. Det viser seg ofte at ca. 10 prosent av det som kommer inn, ikke blir solgt. Da må gjenbruksbutikkene levere dette til offentlig renovasjon. For et volum på tre kubikk, betaler private kr 390,-.

Gjenbruksbutikkene betaler som kommersielle firma og dermed blir kostnadene kr 990,- + bompenger og leie av bil. At det offentlige «tjener» kr 600 ekstra, synes å være greit for alle politikerne i Stavanger/Sandnes-området.

Vise at de mener alvor

Nå er det lokalvalg, og de politiske partiene har mulighet til å vise at de mener alvor med klimaengasjementet. IVAR har politiske representanter i sitt styre. De kan legge forholdene til rette for gjenbruk ved enkelt å vedta nye retningslinjer for levering av avfall. Skal gjenbruksbutikkene overleve og fortsatt gjøre en god innsats for miljøet, må forholdene legges til rette. Dette er en oppfordring til de nye folkevalgte om å ta klimautfordringen på alvor, og vise i konkrete vedtak at frivillig arbeid innen dette feltet er viktig og nødvendig.

Publisert: