Fattigdomsbekjempelse i Stavanger krever et nytt politisk flertall

DEBATT: I motsetning til hva rike tror, så trenger fattige først og fremst penger for å komme seg ut av fattigdom.

«Rødt vil ha en konkret fattigdomsbekjempelse i stedet for den sementeringen i fattigdom som dagens bystyre låser dem fast i», skriver Kjersti Dybvig i Stavanger Rødt.
  • Kjersti Dybvig
    Kjersti Dybvig
    2. kandidat, Rødt Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et kvart århundre med høyrestyre i Stavanger har beviselig skapt flere fattige. Noe av det mest skremmende er at barn og unge sementeres fast i bunnløs fattigdom gjennom rigide regler for hvordan støtte til livsopphold skal utregnes og utbetales. Dette skjer først og fremst gjennom å frata de fattigste familiene barnetrygd, men også gjennom å fjerne støtten til livsopphold når barna fyller 17 år.

Høyresidens oppfatning av at fattige er fattige fordi de er late, ikke har peiling på personlig økonomi eller bare bruker penger på rusmidler om de får noen ekstra kroner, viser at den ikke har forstått fattigdommens brutale og selvforsterkende dynamikk.

I Stavanger forsvinner derfor støtten til livsopphold på kr 4000 pr. måned, når barnet fyller 17 år og skal starte i 2. videregående. Det har Høyre-bystyret bestemt, og det synes nok derfor at det er en lur ting å gjøre. I tillegg fortsetter det med god samvittighet å trekke barnetrygden, som 17-åringens foresatte har krav på, fra det totale beløpet som månedlig utbetales til familien. Så hvem er egentlig ansvarlig for å forsørge 17-åringen?

Les også

Hissig debatt om fattige barn i bystyret i Stavanger

Sender forsørgeransvaret videre

På direkte spørsmål til NAV (som utbetaler støtte til livsopphold etter satsene og reglene Høyre-bystyret har vedtatt), er svaret at det blir Lånekassen. NAV understreker at de ikke kjenner vilkårene eller satsene til Lånekassen, men at Lånekassens grunnstipend nå skal dekke 17-åringens livsoppholdsbehov. Men, og dette er viktig: Selv om 17-åringens forsørgere hadde mottatt støtte til livsopphold for hen, ville 17-åringen fått grunnstipendet. Dette fordi det skal være et supplement til ungdom fra lavinntektsfamilier, (og sosialstøtte er lavere enn den laveste satsen), samt at intensjonen absolutt ikke er at grunnstipendet skal være en erstatning for sosialhjelp. Men, i Stavanger regnes grunnstipendet inn i familiens inntekt, og trekkes fra sosialstøtten.

Nå mottar jo 17-åringen også utstyrsstipend, påpekes det videre fra NAV/Høyre-bystyret. Men det gjør også ungdommene fra byens rikeste familier. Så problemet for 17-åringens familie som mottar sosialstøtte, er at den i tillegg til å miste livsoppholdsstøtten på 4000 kroner, får grunnstipendet på maks 3382 kroner, og utstyrsstipendet (et engangsbeløp som varierer mellom ca. 1000 og 3000 avhengig av utdanningsprogram), regnet inn i sin totale inntekt. Dermed reduseres familiens totale støtte til livsopphold tilsvarende. For i søknadsskjemaet som sosialhjelpsmottakerne må fylle ut, står punktet «Stipend/lån til hjemmeboende barn» i kolonnen der familiens inntekter skal føre opp.

Påtvunget sosialhjelp til 18-åringer

Men, la oss nå si at 17-åringen kommer seg gjennom 2. videregående på dette umenneskelig stramme familiebudsjettet. Hen fyller 18, skal opp i 3. videregående, og grunnstipendet på 3382 er altfor lite til å leve av. – Når personen er 18 år kan vedkommende søke om støtte til livsopphold selv, er da den glade beskjeden fra NAV/Høyre-byrået. – For da trekkes bare grunnstipendet fra skoleelevens personlige livsoppholdssats, og ikke fra familiens. Og slik skaper altså høyresiden selv sine sosialklienter.

Hvor mange ungdommer i Stavanger dropper ut av skolen som 17- eller 18-åringer på grunn av dette?

Konkret fattigdomsbekjempelse

Rødt vil ha en konkret fattigdomsbekjempelse i stedet for den sementeringen i fattigdom som dagens bystyre låser dem fast i. I motsetning til hva rike tror, så trenger fattige først og fremst penger for å komme seg ut av fattigdom. Veldedighet i form av gratistilbud til barn og unge er vel og bra, men det forbedrer ikke deres økonomiske livssituasjon. Bare ved å lette på fattigdomstrykket kommer overskuddet som gjør folk i stand til å ta vare på helsen, søke arbeid og ellers forbedre livskvaliteten sin.

Rødt vil for det første la sosialhjelpsmottakere beholde barnetrygden like lenge som alle andre foreldre. Vi vil i tillegg forlenge livsoppholdsutbetalingene til ungdommene er ferdige med videregående skole, og la dem beholde alle stipend fra Lånekassen samtidig. Dersom ungdommene er så heldige å få en sommer- eller helgejobb, så skal de også få beholde inntektene av denne så lenge de går på videregående skole, uten at beløpet trekkes fra familiens livsoppholdsutbetalinger. Bare slik kan de mest vanskeligstilte ungdommene virkelig kjenne at de har råd til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Bare slik inkluderes de på en ordentlig måte. Bare slik kan de kjenne på at å jobbe vil forbedre både deres egen, og familiens, totale økonomiske situasjon. I tillegg vil Rødt ha en grundig gjennomgang av sosialhjelpssatsene og alle punkt i søknaden om sosialstøtte,

Erna Solberg uttalte nettopp at hun vil at 9 av 10 skal fullføre videregående skole. Vi vil legge til rette for at den 10. også skal kunne gjennomføre. Det gjør vi best ved å gi hen konkrete muligheter til å forbedre sin økonomiske livssituasjon.

Publisert: