På tide å skille kirkevalget fra kommunevalget

KIRKEVALG 2019: Har du fått kirkevalgkort i posten? Det er fordi kirkevalget, fortsatt, avholdes samtidig med kommunevalget.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Heino Blanckaert
    Lokallagsleder Human-Etisk Forbund, Stavanger lokallag

Før kommunevalget har over 3 millioner nordmenn mottatt et valgkort til kirkevalget i posten. Human-Etisk Forbund mener det er feil at man på denne måten gir inntrykk av at ett trossamfunn har forrang foran andre trossamfunn og at kirkevalget har noe med offentlige valg å gjøre.

Å motta kirkevalgkort er en påminnelse om at man er medlem av Den norske kirke. Mange som mottar kirkevalgkort har aldri blitt døpt eller meldt seg inn i kirken. Det skyldes at da statskirken skulle opprette et digitalt medlemsregister på slutten av 90-tallet, fikk de lov til å ta en kopi av hele folkeregisteret.

Til tross for forsøk på å fjerne innbyggere som antakelig ikke var medlemmer, er det i dag mange som fortsatt er oppført i registeret. Mange som har meldt seg ut av Den norske kirke, kan også oppleve å få kirkevalgkortet i posten. Administrasjonen av medlemsregisteret har ikke vært helt feilfritt.

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Derfor har vi kjempet for at staten skal representere alle borgere uavhengig av tro og livssyn og ikke ta parti med en utvalgt religion. I 2012 ble båndet mellom kirke og stat løsnet – men blandingen av kirkevalget og offentlige valg er et eksempel på at vi ikke er helt i mål enda.

I disse valgtider, med både kirkevalg, kommunevalg og fylkestingsvalg, ønsker vi å minne alle om at hvilket tro- eller livssynssamfunn, om noe, du vil være medlem av, også er ditt individuelle valg. Godt valg.

Publisert: