Byhistorie som forvitrer

DEBATT: Camar Eiendom AS og K2 Stavanger AS vil rive det katolske hospitalet St. Franciskus ved Løkkeveien – et karakteristisk funkisbygg tegnet av Gustav Helland.

– Håreisende om kommunen åpner for riving av det katolske St. Franciskus-hospitalet, skriver Per Th. Grimnes.
  • Per Th. Grimnes
    Sivilarkitekt MNAL, Byutviklingens lange linjer
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et interessant minne om at byen i sin tid hadde et markert katolsk nærvær, både hospital og kirke. Bygget er mellom annet derfor regulert for bevaring. Kommunedelplan for Stavanger sentrum (Sentrumsplanen), vedtatt i 2019, åpner likevel for at bygget kan rives. Selvsagt må en slik mulighet vurderes i forhold til hva bygget erstattes med. I dette tilfellet dreier det seg om et alminnelig kontorbygg, samme bruk som eksisterende bygg har hatt etter at hospitalet ble nedlagt. Dette går fram av «Plan 2743 – detaljregulering for St. Svithuns gate 5» som nå ligger ute til offentlig høring.

Det har lenge pågått en omfattende debatt knyttet til hvorledes kommunen forholder seg til overordnede byutviklingsmål.

Doblet tomteutnyttelse

Sentrumsplanen viser planområdet som sentrumsformål. Ifølge planens retningslinjer skal tomteutnyttelse ligge mellom 180–400 prosent. Det er da oppsiktsvekkende at det i saksframlegget ikke problematiseres at det omsøkte bygget har en tomteutnyttelse på hele 833 prosent – mer enn en dobling! Mange synes det første St. Olav-prosjektet var og er, for dominerende. Tomteutnyttelse der er 420 prosent. St. Franciskus-tomten er bebygd med fire etasjer og har derved også en tomteutnyttelse på rundt 400 prosent – altså i tråd med gjeldende retningslinjer.

Ulemper for nærliggende boliger

Utbygger vil altså rive for å bygge nytt. Saksframlegget tar lett på dette, vi leser: «Riving av eksisterende bygg og oppføring av et høyhus er i tråd med føringer gitt i Sentrumsplanen.»

Dette blir jo aldeles feil så lenge tomteutnyttelsen er mer enn doblet i forhold til vedtatte retningslinjer. Riktignok utdypes dette noe: «Nybygget innebærer ulemper for nærliggende boliger og utearealer som mindre sol og utsikt og økt vind. Dette er imidlertid kjente problemstillinger ved oppføring av høyhus, og bystyret var klar over dette når Sentrumsplanen ble vedtatt».

Poenget er at disse problemene oppstår fordi utbygger ber om planhjemmel til å doble tomteutnyttelsen og at ulempene for naboer først nå er blitt anskueliggjort.

Forutsigbarhet

Det har lenge pågått en omfattende debatt knyttet til hvorledes kommunen forholder seg til overordnede byutviklingsmål, et eksempel er politikammer-tomten. Ombruk av eksisterende bygning holdes der opp mot riving og nybygg. Et hovedpoeng er at ombruk samsvarer med kommunens djerve klimamål, mens riving og nybygg dobler klimagassutslippet.

Tilsvarende problematikk står vi overfor i tilknytning til St. Franciskus, et godt brukbart bygg som av gode grunner er regulert for vern og hvor tomten med sine 400 prosent bruksareal, allerede er fullt utnyttet. Det blir da aldeles hårreisende om kommunen skulle åpne for riving og samtidig tillate at rammen for tomteutnyttelse mer en dobles. Planene for dette må avvises.

Publisert: