Råvarene fra gruvedrift i Dalane bør foredles lokalt

DEBATT: Bør vi juble over den planlagte gruvedriften i Dalane? Ja, hvis vi sikrer oss foredlingsdelen også.

Det er innlysende at det vil være klokt å tilrettelegge for at industri kan lokaliseres nært råvarene – altså i samme region som gruvene.
  • Elisabeth Stene
    Industri og Næringspartiet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet skriver at den Europeiske Råmaterial-Alliansen (ERMA) støtter Norge Minings gruvedrift i Dalane. Norge Mining som nettstedet heter har det juridiske navn Norge Mineraler AS. Dette selskapet er i helhet eid av Norge Mining PLC, altså et 100 prosent utenlandseiet selskap.

Verdiene er så store at det er ikke det minste rart EU vil støtte gruvedriften i Dalane. Funn i Dalane viser store forekomster av fosfat, titan og vanadium, råvarer som EU har definert som kritiske råvarer. Det høres fint ut av EU å tilføre penger tilbake til Norge og ikke bare være et pengesluk, men bør vi egentlig juble over dette?

Vi sitter igjen med småpenger

Gruvedrift i Dalane vil medføre inngrep i natur og på privat grunn, det vil gi arbeidsplasser til dem som skal få mineralene opp av jorda, og forhåpentligvis vil størsteparten av stillingene gå til de lokale. Verdiene er enorme, men de er størst for det utenlandske eierselskapet og ikke nødvendigvis lokalsamfunnene. Den store verdien ligger i å bearbeide råvarene. Det afrikanske kontinent har også store verdifulle mineraler, men vi vet at de verdiene i svært liten grad kommer landene til gode.

Her må en stille spørsmål om de som har latt seg lede av gruveindustrien, og løpt de utenlandske investorenes ærend, virkelig ikke har forstått at selve gruvedriften bare er en liten del av verdiskapningen? Det er slettes ikke greit at verdiskapningen skipes ut av Norge som gråstein når vi kunne har foredlet gullet i Rogaland.

Det er ikke enkelt å få på plass storindustri rundt Sandnes- Stavanger regionen, vi har en Statsforvalter som ofte stikker kjepper i hjulene. Men, Rogaland er mer enn bare Sandnes- Stavanger. Dalane har en annen geografi som gjør at matjord i mindre grad vil bli berørt, Dalane har plass til mye utvikling. Det er innlysende at det vil være klokt å tilrettelegge for at industri kan lokaliseres nært råvarene – altså i samme region som gruvene.

Da kan vi si nei til vindkraftpenger

Industri er ikke lenger forurensende fabrikkpiper og larm. Industrien i dag er teknologiutvikling, enda flere og bredere utvalg i arbeidsplasser, fokus på klima- og miljøtiltak, og generell bærekraft. For Dalane kan lokal bearbeiding av råvarer gi en helt ny dynamikk til samfunnene. For det første trenger ikke kommunestyrene i regionen bøye av for vindkraftmagnatene for å få noen ører til i kommunekassa.

Industri derimot gir bærekraftige skattekroner. Industri skaper behov for flere typer jobber, unge med høyere utdannelse kan i større grad komme hjem til bygda si og få bruke utdannelsen sin. Industriarbeidsplasser gir gode muligheter for de med yrkesfag, for den lokale ungdommen som er fremtiden for bygdene. Vi vinner ingenting på å skipe råvarene uforedlet ut av Norge, vi lar enorme verdier seile av gårde til EU.

Publisert: