Regionen trenger en strategi for rekruttering av utlendinger med kompetanse

KRONIKK: Regionene i våre naboland har valgt en aktiv tilnærming for å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, mens vi i Stavanger-regionen mangler en helhetlig strategi.

«Det offentlige og private må få til en felles plan for rekruttering til regionen nå», skriver Inger Tone Ødegard i Næringsforeningen.
  • Inger Tone Ødegård
    Inger Tone Ødegård
    Strategidirektør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvordan kan Stavanger-regionen ta grep for å sikre nok arbeidskraft med rett kompetanse på kort og lengre sikt? Dette er et av de viktigste spørsmålene både næringslivet og offentlig sektor stiller seg nå.

Mange kommuner og foretak sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft til pålagte velferdsoppgaver, som helse og utdanning. Næringslivet har trøbbel med å få tak i nok arbeidskraft på alle nivå for blant annet å kunne utvikle og gjennomføre den nødvendige transformasjonen til det grønne skiftet. Det arbeides med utdanningsreformer fra grunnskole til høyere utdanning og det er en økende bevissthet rundt viktigheten av arbeidstakere med fagbrev i alle disipliner.

Nabolandene på Emigration Expo

Helgen 1. og 2. april besøkte Næringsforeningen Emigration Expo i Utrecht. Denne gigantiske messen samlet 12.000 besøkende og jobbsøkere, primært nederlendere, men også noen fra Tyskland og Belgia. Utstillerne som aktivt var der for å selge sin region, representerte hele verden.

Den skandinaviske messehallen var stor og meget populær blant de besøkende. Sverige og Finland har deltatt flere år på rad og var svært godt organisert på vegne av sine regioner. I tillegg til å være sterkt til stede i konferanseprogrammet, var de representert med godt bemannede stands i utstillingshallene med tydelig budskap om hvilke jobber som var ledige og hva deres region hadde å by på. For de besøkende som hadde lest seg opp på websiden og i programmet i forkant, var det enkelt å oppsøke eksempelvis #Finlandworks eller Dalarna-regionen.

Hvor var så Norge? Norge framsto som tidligfase-deltaker, uten noen form for organisert fellesskap eller synlighet. Flere helseforetak, inkludert Helse Fonna, og en del enkeltkommuner deltok med stand. Utstillerne var meget godt fornøyd med mulige kandidater som skulle følges opp i etterkant. Det er en god indikator at flere umiddelbart bestilte stand for neste års messe, men våre naboland har vist oss at potensialet er så uendelig mye større.

Målet bør være at Norge, og gjerne med Stavanger-regionen i front, forbereder en betydelig felles satsing i Utrecht, rett og slett fordi det finnes mye å hente.

Ca. en tredel av utstillerne representerte helserelaterte oppgaver, og ellers var det mye kompetanse på IT og ingeniører, yrkesfag, utdanning og transport. Vår region bør være hjertelig til stede å konkurrere om de hodene som i utgangspunktet er interessert i å vite mer om nye steder å flytte til.

Rekruttering av Global Talents

De besøkende på messen er i stor grad «global talents» eller «expatriate» (expat). De er der fordi de er nysgjerrige på nettopp det å bo og arbeide i et annet land. En expat er en person som midlertidig eller permanent er bosatt i et annet land enn det landet personen opprinnelig kommer fra. Motivene kan være forskjellige, men ofte er det en kombinasjon av et bedre arbeidsmarked andre steder enn i hjemlandet, høyere lønn eller levestandard, tilgang på andre livskvaliteter i form av trygghet, politisk forutsigbarhet og ofte en god porsjon eventyrlyst. Vår region har hatt stor nytte og glede av expats siden oljeeventyret startet sent på 1960-tallet da de første texanerne ankom til regionen.

Vårt store forbedringspotensial

Norge mangler en nasjonal strategi for rekruttering av «global talents». Det er fri fly av arbeidskraft mellom EØS-landene. Våre naboland har altså valgt en aktiv tilnærming på det å rekruttere fra utlandet. De markedsfører landet aktivt med hva de har å tilby for de som ønsker å bo og arbeide i landet, ikke bare besøke landet som turist.

De større byene har etablert et Internasjonalt Hus som et vertskapssenter for studenter og arbeidstakere som kommer fra utlandet. Med en nasjonal rekrutteringsstrategi som bakteppe, kan de ulike regionene tilpasse hvilke jobber og studiemuligheter de har å by på.

Stavanger-regionen har mange fortrinn: En infrastruktur med internasjonale skoler, et expat-miljø som består av 180 nasjonaliteter, mange bedrifter som har en policy for å ta imot internasjonal arbeidskraft, velkomstprogram for nye som flytter til regionen, et arbeidsliv med muligheter for at begge parter kan finne arbeid, flyplass med internasjonale avganger og øvrige salgbare argumenter med natur og kultur.

Emigration Expo som en rekrutteringsarena er bare ett av mange tiltak, men først må vi lage en helhetlig plan for hvordan vi rekrutterer til regionen, fra Sokndal i sør til Haugalandet i nord. Ved å lage en god handlingsplan for aktiv rekruttering både på nasjonal og regionalt nivå, kan vi gjøre regionen salgbar og beslutte på hvilke arenaer vi skal stå samlet med et felles budskap.

Det offentlige og private må få til en felles plan for rekruttering til regionen nå. EURES-tjenesten i Rogaland og Næringsforeningen er klare for idédugnad og ønsker alle med i det videre arbeidet. «Come for the job, stay for the lifestyle!»

Publisert: