Skolen – det viktigste verktøyet mot psykiske problemer

DEBATT: Det er avgjørende for unge at deres psykiske helse blir et prioritert satsningsområde fremfor en bortgjemt og uprioritert budsjettpost.

Publisert: Publisert:

«De unges psykiske helse fortjener å bli tatt på alvor», skriver Malin E. B. Sviland og Susanna A. Bredenbekk. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

  • Malin E. B. Sviland
    Ungdomskandidat, 3. kandidat i Rogaland Venstre
  • Susanna A. Bredenbekk
    Leder i Stor-Stavanger Unge Venstre
Denne artikkelen er over to år gammel

De fleste har sett reklamer som har som mål å hindre befolkningen i å slutte å røyke eller snuse, få oss i mer aktivitet og spise sunnere. Alt dette er viktige deler av helsen vår, men det er ikke alt.

Skolen er et godt sted å starte.

Viktig med verktøy

Én av tre 16-åringer har ifølge Folkehelseinstituttet slitt med plager som oppfyller kriteriene for psykiatriske diagnoser. Symptomer på depresjon og angst er særlig utbredt. Likevel er det først de siste årene at psykisk helse har blitt tatt på alvor, men det er fremdeles et stykke igjen. Det er viktig å ta vare på alle deler av helsen vår, og særlig blant barn og unge er det viktig med verktøy som kan bidra til å styrke den psykiske helsen på lik linje med den fysiske.

Da er skolen et godt sted å starte. For når vi bruker timevis på å spille fotball i gymtimene, burde det være mulig å bruke litt tid på å lære metoder for å håndtere stress og vonde tanker på en grei måte.

Les også

– Ungdom opplever at hovedårsaken til de psykiske helseplagene er skole

En god skolehelsetjeneste, med helsesøstre som er til stede og som har kompetansen og ressursene til å håndtere de utfordringene som barn og unge står ovenfor, er også en viktig del av det forebyggende arbeidet som skal hjelpe barn og unge på vei før utfordringene vokser seg for store. I dag er det kun sykepleiere som kan videreutdanne seg til helsesøstre.

Du skal ikke måtte være så syk at du ikke kommer deg gjennom hverdagen for å føle at det er greit å be om hjelp.

Flere yrkesgrupper

Heller enn å legge opp til at kun én yrkesgruppe skal utgjøre skolehelsetjenesten, burde flere yrker som psykologer, vernepleiere og miljøarbeidere få større plass i skolen til å hjelpe unge med de psykiske problemene. Ungdommer er forskjellige, problemene våre er forskjellige, og da kan det være godt å bli møtt av personer med forskjellig kompetanse og forskjellige løsninger. Ulike skjebner trenger ulike løsninger.

Det å få til gode lavterskeltilbud er noe av det Venstre har jobbet mest med i inneværende stortingsperiode. Du skal ikke måtte være så syk at du ikke kommer deg gjennom hverdagen for å føle at det er greit å be om hjelp. I 2012 ble prosjektet Rask psykisk helsehjelp startet for at kommunene skulle kunne tilby et lavterskeltilbud for angst og depresjon. Sandnes er én av tolv pilotkommuner for dette prosjektet, og tilbakemeldingene har vært gode.

Ekskluderende

Slike tiltak er utrolig viktige, men ofte for få og for ekskluderende. Rask psykisk helsehjelp er for eksempel bare for personer over 16 år, og vi mangler gode nok tilbud til de yngre. Det er en utfordring når Mental Helse varsler om barn helt nede i tolvårsalderen som går med selvmordstanker.

Det er spesielt barn og ungdom som har vært fokuset når Venstre sammen med regjeringen og KrF har laget en opptrappingsplan som spesielt tar ungdommens psykiske problemer på alvor. Venstre har jobbet for, og fått gjennomslag for 2,4 milliarder til opptrappingsplanen for rus, 1 milliard til helsestasjoner og skoletjenesten. Dette vil være en historisk opptrappingsplan for unge, men når vi vet at rekordmange sliter med psykiske problemer, i tillegg til mørketallene vi ikke vet størrelsen av, skulle det også bare mangle.

Preventive tiltak

Vi vet at kostnadene blir langt høyere uten tiltak, og at den beste måten å motvirke psykiske problemer er preventive tiltak i den tidlige fasen før et problem har utviklet seg til alvorlig sykdom. Unges psykiske helse fortjener å bli tatt på alvor, fremfor å kun bli stående igjen som en skral, uprioritert budsjettpost.

Publisert: