Ryktene om en nedbygging i Stavanger er svært overdrevet

DEBATT: Vi har de siste årene sikret mye av viktig dokumentasjon fra olje- og gassnæringen og vil fortsatt oppbevare disse i Stavanger.

Arkivverket flytter inn i flotte nye lokaler i Arkivenes Hus sammen med andre arkivinstitusjoner i Rogaland i august.

Debattinnlegg

 • Espen Sjøvoll
  Espen Sjøvoll
  Direktør, Avdeling for Forvaltning i Arkivverket
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Fremtidsrettet bevaring av samfunnets arkiver
Det ryktes at det pågår en sentralisering og nedbygging av Arkivverkets arbeid i Stavanger, og at dette også vil medføre at regionens arkivmateriale flyttes til Mo i Rana.

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre arkiver for samtid og ettertid slik at de kan brukes som kilder for enkeltpersoner, forvaltning og forskere.

Ryktene er feil

Disse ryktene er ikke bare overdrevet, de er direkte feil. Når Arkivverket flytter inn i flotte nye lokaler i Arkivenes Hus sammen med andre arkivinstitusjoner i Rogaland i august, er dette starten på et styrket nasjonalt arbeid for å bevare samfunnets arkiver med utgangspunkt i regionen.

Arkiver lages i dag digitalt, og Norge som nasjon har formidable utfordringer når det gjelder bevaring av kulturarv, dokumentasjon av enkeltpersoners rettigheter og forvaltningens historie. Digitaliseringen endrer kravene til oss alle. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre arkiver for samtid og ettertid slik at de kan brukes som kilder for enkeltpersoner, forvaltning og forskere.

Aktive grep

Vi har lang og god tradisjon for å bevare arkiver på papir – men dagens dokumentasjon som skapes digitalt nesten smuldrer bort mellom hendene på oss. Vi må ta aktive grep for å redde materialet som skapes digitalt, slik at fremtidens historikere kan finne arkiver om det som skjer i dag.

Meget vellykket

Olje- og gassnæringen har vært viktig for utviklingen av Stavanger og rogalandsregionen i mange tiår, og for alle som har nært forhold til oljens betydning. Arkivverket avsluttet nylig et treårig prosjekt som har vært meget vellykket – Norsk olje- og gassarkiv (Noga). Prosjektet har fått til et strukturert samarbeid med aktørene i olje- og gassnæringen om å bevare viktig dokumentasjon om olje- og gassaktiviteten i Norge. Eksempelvis så inngår nå Statoils styremøteprotokoller fra 1972-1975 i Unesco-registeret over Norges dokumentarv. Norges dokumentarv er den norske delen av Unescos Memory of the World som ble opprettet i 1992 og omfatter samlingen over Norges viktigste dokumenter.

Som prosjekt har Noga også gitt Arkivverket nyttige erfaringer med å delta i ulike kulturminneprosjekter i samarbeid med Norsk Oljemuseum, eksempelvis Kulturminne Statfjord som er avsluttet, og Kulturminne Draugen som pågår.

Større nasjonalt perspektiv

Noga-prosjektet er avsluttet, men arbeidet med Noga videreføres i seksjon for privatarkiv og bevaringsvurdering. Dette betyr at olje- og gassarkivet får nye muligheter til å bruke og anvende intern kompetanse knyttet til utstillinger, interaktive nettløsninger, formidling og forskning. Men denne kunnskapen må samtidig anvendes i ett større nasjonalt perspektiv. Arkivverket skal fremover bruke erfaringene og metodene fra Noga til tilsvarende sikre viktig dokumentasjon fra andre deler av privat og frivillig sektor.

Arkivverket har gitt Stavanger det nasjonale ansvaret for dette arbeidet fremover. Vi tilsatte akkurat en ny leder for seksjon for privatarkiv og bevaringsvurdering med arbeidssted Stavanger. Innenfor de rammene vi har i Arkivverket, er vi også i gang med å ansette ytterligere en ny medarbeider i Stavanger som skal arbeide med å sikre nasjonal samfunnsdokumentasjon.

Innsats fra Rogaland

Vi har de siste årene sikret mye av viktig dokumentasjon fra olje- og gassnæringen og vil fortsatt oppbevare disse i Stavanger. Fremover skal vi bruke kunnskapen fra Noga til å sikre at ikke bare olje- og gassnæringens viktige dokumenter, men også få sikret dokumentasjon fra andre næringer i Norge med innsats fra Rogaland. Ryktene om en nedbygging i Stavanger er derfor svært overdrevet.

Les også

 1. - Kielland-arkiv ville trolig gått tapt med den nye arkiv-organiseringen

 2. Dokumentenes evige hvilested

Publisert:
 1. Debatt
 2. Sentralisering
 3. Rogaland

Mest lest akkurat nå

 1. Åpner i morgen: Slik blir den nye brannstasjonen ved Motorveien

 2. Full klinsj igjen: Går hardt ut mot Viking-speakeren

 3. Kilder til Aftenbladet: – Ingen nedstengning av samfunnet

 4. Snart øker takstene i bomringen

 5. Har kontroll på brannen, vil fort­sette etter­slukking i flere timer

 6. Wiig gartneri sier opp 15, stenger all vinterproduksjon av tomat og agurk