Inngripende smitteverntiltak mot barn og ungdom må aldri bli lettvint

KRONIKK: Som i mange andre sammenhenger går det hardest utover de gruppene som i liten grad er med og påvirker og vedtar beslutningene.

«Mye ble bra med hjemmeskole. Bedre enn vi kunne ha trodd. Og en del elever blomstret i en slik situasjon. Men det var ikke et glansbilde. Mange elever falt også igjennom», skriver rektor Øyvind Sørhus.

Debattinnlegg

 • Øyvind Sørhus
  Øyvind Sørhus
  Rektor, Godalen videregående skole
Publisert: Publisert:

Utover vinteren har vi opplevd en stadig sterkere debatt om de ulike smitteverntiltakene. Den siste tiden har det vært et fokus på tiltak og smitte i skolene. Gjennom hele pandemien har den norske befolkningen vært svært lojal til de tiltakene og oppfordringene som har kommet fra myndighetene. Det er bra. Men jeg mener det må aldri bli lettvint å pålegge ulike grupper i samfunnet inngripende restriksjoner. Og denne sammenhengen så må det aldri bli en lettvint løsning å stenge skolene og de sosiale arenaene for barn og unge.

Hjemmeskole

Den tilliten og dugnadsånden nordmenn har vist har trolig vært noe av grunnlaget for at håndteringen av pandemien har lyktes godt med tanke på å holde smittetrykket nede. Men allikevel er det godt at vi også kan ha en god debatt om de ulike tiltakene. Den justeringen som en slik debatt medfører, er veldig nyttig. For mange av tiltakene har store konsekvenser for ulike grupper i samfunnet. Og som i mange andre sammenhenger går det hardest utover de gruppene som i liten grad er med og påvirker og vedtar beslutningene.

Det beste læringsarbeidet skjer på skolen. I et samspill mellom elever og mellom elever og lærer. Det tror jeg de fleste i skolen er enige om. Så fikk vi en dramatisk vending i mars i fjor da skolene ble stengt. Og det ble lagt ned en fantastisk innsats hos alle i skolene for at denne nye, digitale skolehverdagen skulle lykkes best mulig. Mye ble bra med hjemmeskole. Bedre enn vi kunne ha trodd. Og en del elever blomstret i en slik situasjon.

Men det var ikke et glansbilde. Mange elever falt også igjennom. Mange av dem som synes teorifagene er vanskelige, sleit ekstra i hjemmeskolen. Det gjorde også mange av dem som ikke har norsk som morsmål, og ikke minst de som er avhengig av en tett oppfølging av lærerne.

Satt til side

I en undersøkelse fra Nova og Universitetet i Oslo blant 12.000 elever i osloskolen svarte 61 prosent av elevene at de lærte mindre i hjemmeskolen enn i en normal situasjon. En rekke undersøkelser viste også at de allerede eksisterende ulikhetene ble forsterket da skolen stengte. De som kommer fra hjem eller omgivelser med liten støtte, sliter enda mer faglig i en slik situasjon. I tillegg til skoleutfordringene sliter de også mer sosialt. Det var de sårbare barna og ungdommene som var de store taperne i nedstengningen.

Barneombudet har vært tydelig på at barns krav til opplæringskvalitet og trygt skolemiljø har blitt satt til side under pandemien og advarer mot å gjøre det lettere å gå over til digital hjemmeskole igjen.

Les også

Audhild Skoglund: «Koreansk populærkultur mot pandemi-depresjon»

Les også

Audhild Skoglund: «Myndighetene og alle må ta mer hensyn til oss yngre i faregruppen!»

Det sosiale

I tillegg til stengning og sterke restriksjoner i skolene har mange av de andre arenaene for barn og ungdom blitt stengt eller begrenset. Vi som voksne har i hele perioden siden mars 2020 lagt et stort ansvar på barn og unge. Kanskje har det vært nødvendig, men er det samtidig litt lettvint? Lettvint for oss voksne – med veletablerte nettverk, tilstrekkelige sosiale relasjoner, hus eller leilighet – å sette innskrenkninger på barn og unge?

Barn og unge skal prøve ut sin sosiale kompetanse, utvikle sosiale relasjoner for å bygge egen identitet og bygge nettverk. De skal utvikle seg selv i samspill med andre. Da er ett år av ungdomstida verdifull, da er tre måneder av ungdomstida verdifulle og da er faktisk daten, nyttårsballet og vennene på hyttetur verdifulle. Dette kan ikke erstattes av sosiale medier og digitale flater.

Ingunn Marie Eriksen og Lars Birger Davan ved OsloMet undersøkte noen av ungdommenes erfaringer fra nedstengningen i fjor. De understreker at i perioden med sosial distansering mistet mange ungdommer muligheten til anerkjennelse, bekreftelse og korrigeringer fra jevnaldrende.

«I denne alderen er venner og skole det aller viktigste», sier Eriksen. «Gjennom sosial distansering har ungdommene lidd store tap, kanskje større enn mange privilegerte voksne.»

Les også

Når barns fristed stenges

Smittesituasjonen i skolen

Den siste tiden har det vært et skarpt fokus på antall smittetilfeller i skolene i distriktet. Og når smitten i samfunnet øker, er det ikke overraskende at en del av disse også er elever ved skolene våre. Det vesentlige for oss i skolen er at vi i størst mulig grad klarer å hindre videre smitte. Det gjør elever, lærere, renholdere og alle andre i skolen en stor jobb for å klare hver eneste dag.

Det gjør at vi her i distriktet har hatt få kjente tilfeller av smittespredning i skolene. Hver eneste dag møtes tusenvis av barn og ungdom i skolene, men hittil at man klart å ha smitteverntiltak i og utenfor skolene som heldigvis har hindret større smittespredning på denne arenaen. Og da mener jeg tiltakene må sees i lys av dette.

At elever, lærere, foresatte og andre allikevel er bekymret, er veldig forståelig. Dette er en pandemi. En situasjon vi aldri opplevd før. Og det en sykdom ingen av oss ønsker, og enda mindre ønsker å påføre andre. Vi skal ta bekymringene på alvor. Vi må lytte til hverandres innvendinger og opplevelser. Samfunnet har stengt ned mange områder for at blant annet skole og barnehage skal kunne holdes i gang. Dette fordi omkostningene er store ved å stenge ned. Da plikter vi også å gjøre alt vi kan for å trygge de best mulig – alle de som står midt i skolehverdagen.

Samtidig må vi sørge for at det å begrense elevers mulighet for en best mulig opplæring og et tryggest mulig skolemiljø aldri blir lettvint. Det å iverksette sosialt innskrenkende tiltak på barn og ungdom må aldri bli lettvint.

Les også

 1. – Vær obs på elevene som best har likt hjemmeskole!

 2. Ber folk slutte med «smitte-shaming»: – Gapestokken ble faktisk avskaffet for mange år siden i Norge

 3. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

 4. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 2. Kommuuuuuuuuuuuuunen!

 3. Avhørte vitner kan ha husket feil

 4. Bygget Norges billigste sykkel- og gangsti, helt uten byråkrati

 5. Slik så det ut ved Vålandstårnet onsdag kveld

 6. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter