Ikke avlys eksamen!

DEBATT: Mange krever at årets eksamener i ungdomsskole og videregående skole avlyses. Det er flere grunner til at jeg mener at det ikke bør skje.

«Eksamen langt mindre dramatisk enn det mange gir uttrykk for», skriver Brynjulf Ankerheim.
  • Brynjulf Ankerheim
    Lektor i videregående skole
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For det første uttaler mange seg på en måte som gir inntrykk av at hele vitnemålet består av eksamenskarakterer. Det gjør det ikke. På et normalt vitnemål fra vgs. er knapt en fjerdedel av karakterene eksamener – resten er standpunktkarakterer. Derfor er eksamen langt mindre dramatisk enn det mange gir uttrykk for.

Digital skole er ikke det samme som fritak fra læring.

Motivasjonsfaktor

For det andre er eksamen en motivasjonsfaktor. Vi kan ønske elever som blir drevet av indre motivasjon og som vil lære fag for fagenes egen del, men virkeligheten er ikke bare slik – spesielt ikke i fag som er obligatoriske og ikke elevenes egne valg.

For det tredje er ikke digital skole det samme som fritak fra læring. Det er vanskelig å måle effekten sammenlignet med vanlig undervisning – og det er store individuelle forskjeller. Mitt inntrykk fra perioden med total nedstenging i fjor vår var likevel at de fleste elevene klarte seg godt, men noen manglet selvdisiplinen som var nødvendig for å jobbe seriøst også når de ikke ble sett av læreren.

For det fjerde er eksamen ikke bare for eleven. Å se resultatene til våre elever hjelper oss lærere til å justere egen karaktersetting og gjennom sensurarbeid diskuterer vi vurderingskriterier med kolleger fra andre skoler.

Det vises til at eksamen i fjor ble avlyst og at elevene da hadde en mye kortere periode med digital skole enn det som har vært tilfellet enkelte steder i år. Men da var vel avlysningen først og fremst basert på et praktisk problem med å ha mange elever sittende tett i eksamenslokalene, samt at sensorskolering og sensurmøter ville blitt vanskelige å gjennomføre. Dessuten kom avlysningen seint i skoleåret slik at den i liten grad påvirket innsatsen underveis.

Antallet eksamenskarakterer på vitnemålet er allerede redusert for årets avgangselever i vgs. pga. fjorårets avlysning. Kanskje kan det være aktuelt å redusere ytterligere ved at de bare har skriftlig sentralgitt eksamen i ett eller to fag. Kanskje bør en til og med ta spesielle hensyn til skoler som har vært mye stengt. Da blir eventuelle negative konsekvenser av eksamen mer enn oppveid av de positive.

Avdramatisere holdninger

Muntlig eksamen er lokalgitt – jeg ser ingen grunn til å avlyse den. Faglærer lager oppgaver som skal godkjennes av ekstern sensor. Da må faglærer kunne foreslå oppgaver som ikke vektlegger opplæringsmål det har vært vanskelig å få studert på tilfredsstillende vis.

Eksamen har allerede en begrenset plass i norsk skole – snarere enn ytterligere reduksjon bør vi prøve å avdramatisere holdningen til det nyttige korrektivet den er.

Publisert: