Utvikle, ikke avvikle turistnæringen i Stavanger

DEBATT: Å sette et årlig tak på antall cruiseanløp er ikke å utvikle næringen, men å avvikle den.

«Med dagens situasjon ser vi at ulempene med cruiseanløpene i indre Vågen er større enn fordelene. Derfor er også arbeidet med nye havner påbegynt», skriver H, Frp, V, KrF, PP:

Debattinnlegg

 • Sissel Knutsen Hegdal
  Høyre
 • Leif Arne Moi Nilsen
  Fremskrittspartiet
 • Jan Erik Søndeland
  Stavanger Venstre
 • Henrik Halleland
  Stavanger KrF
 • Karl W. Sandvig
  Pensjonistpartiet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Et flertallsvedtak i Stavanger Havn IKS har aktualisert cruisedebatten. Ikke fordi det er uenighet om målene, men fordi havnen og turistnæringen selv mener tiltaket om et årlig tak på antall anløp vil har motsatt effekt av det en prøver å oppnå. I et brev til byens parter fra Region Stavanger på vegne av næringen, utdyper de hvilke uheldige og antageligvis utilsiktede konsekvenser et slikt årlig tak vil ha.

Med et tak på 200 skip så vil vi oppleve en intensiv periode i hovedsesongen fra mai til august, mens det resten av året ikke vil være grunnlag nok for å drive for store deler av næringen.

Kunnskapsbasert tilnærming

Partiene Høyre, Venstre, KrF, Frp og Pensjonistpartiet mener flertallet forhastet seg da de i behandlingen av cruisestrategien la inn et tillegg som pålegger Stavanger havn et årlig tak på antall cruiseanløp. De faglige anbefalingene fra havnen og næringen selv er at Stavanger kommune tar en ny runde på akkurat det punktet i vedtaket. Den oppfordringen deler vi. Vi trenger en kunnskapsbasert tilnærming, ikke symbolvedtak.

Les også

Strid om cruise skjerper tonen i havne­samar­beidet

Les også

Fjernet taket på 200 cruise-anløp i Stavanger i året

Den politiske saken som ble fremlagt for formannskapet i september 2020 handlet om en omforent og god cruisestrategi for Stavangerregionen utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe av aktører. Strategien tok hensyn til det tverrpolitiske ønsket om å flytte skipene ut av indre Vågen, legge til rette for en større spredning av anløp gjennom hele året og sørge for at Stavanger ble en «bærekraftig cruisedestinasjon med høy lokal verdiskapning, lav miljøpåvirkning og god ivaretakelse av lokalsamfunn». Strategien la også vekt på å gjennomføre en tålegrenseanalyse for å ha faktagrunnlag til å tilpasse antall cruiseanløp og –gjester til den. Samtidig pekte strategien på det pågående arbeidet med felles retningslinjer for norske cruisehavner. Istedenfor å banke strategien gjennom og avvente justeringer til etter tålegrenseanalysen og avklaring om felles regler, la flertallspartiene et forslag på bordet som betød et årlig tak på 200 cruiseanløp.

I en lokal undersøkelse gjennomført i valgkampen av Respons analyse på oppdrag fra Rødt i Stavanger, svarte 67 prosent at de var positive til et daglig tak på antall cruiseanløp. I valgkampen sa Rødt at de ønsket 52 anløp i året, Høyre ville ha et daglig eller ukentlig tak, Venstre mente et årlig makstak var feil, og at ankomstene heller burde spres ut gjennom hele året, mens Arbeiderpartiet ikke hadde konkretisert antall anløp. De ønsket en utredning. Det var den gang da.

Bygge videre

I Stavanger er vi til dels offer for vår egen cruise-suksess. Det var politisk vilje og aktivt innsalg som ga byen en mulighet til å bli en større turistdestinasjon gjennom å bli et stoppested for cruiseskip. Direkte tilgang til sentrum var viktig når rederiene skulle overbevises. Med dagens situasjon ser vi at ulempene med cruiseanløpene i indre Vågen er større enn fordelene. Derfor er også arbeidet med nye havner påbegynt. Målet må være å videreutvikle Stavanger som en turistdestinasjon og bygge videre på den kompetansen, infrastrukturen og attraksjonene som finnes.

Sesongbasert turistnæring

Å sette et årlig tak på antall cruiseanløp er ikke å utvikle næringen, men å avvikle den. I Stavanger er vi så heldige å ha en helårsnæring med faste ansatte til glede for både turister og fastboende. Med et tak på 200 skip så vil vi oppleve en intensiv periode i hovedsesongen fra mai til august, mens det resten av året ikke vil være grunnlag nok for å drive for store deler av næringen. Også sentrumshandelen vil merke dette. Vi går fra helårsturisme og fulltidsansatte til en sesongbasert turistnæring fordi det ikke er mulig å på kort varsel erstatte cruiseturistene med andre typer tilreisende. Det gir ingen mening at vi en dag i september med tomme havner må sende et enslig cruiseskip videre til Sandnes eller Haugesund fordi det årlige taket er nådd.

Vår klare oppfordring til flertallet i Stavanger er å gå bort fra å sette et snarlig årlig tak på antall cruiseskip, for så å ta en kunnskapsbasert avgjørelse etter at tålegrenseanalysen foreligger – slik enkelte partier også sa i valgkampen.

Publisert: