En oppskrift til økt polarisering i miljødebatten

DEBATT: LO og NHO har samlet de viktigste industriaktører og fagforeninger i Norge for å gi innspill til politiske føringer for kraft- og industripolitikken fram til 2050.

«Det er rart at man ikke har lært av det sterke folkelige engasjementet mot vindkraftindustrien», skriver Knut Sellevold. Her demonstranter som sperret anleggsveien opp til Vardafjell i 2019.

Debattinnlegg

 • Knut Sellevold
  Knut Sellevold
  Sandnes
Publisert: Publisert:

Formålet for denne sammenslutningen er å sikre og bygge ut framtidige arbeidsplasser, bidra positivt til et grønt skifte i klimapolitikken, og gi Norge en bærekraftig energipolitikk. Et viktig mål er å bidra til saklig faktabasert kunnskap inn i de vanskelige debattene som vil komme som følge av de forslag en slik felles politisk plattform vil utløse.

Hvorfor er ikke miljø- og naturvernorganisasjonene tatt med på råd?

Savner mange

Jeg betviler ikke aktørenes gode hensikter, heller ikke nødvendigheten av en slik debatt og formulering av konkrete målsetninger. Mitt store ankepunkt er alle dem jeg savner i utformingen av en slik «politisk plattform». Hvorfor er ikke miljø- og naturvernorganisasjonene tatt med på råd? Hvorfor er ikke forskere som hevder at bevaring av arts- og naturmangfold er det viktigste i klimakampen, med i sammenslutningen?

Det ser ut som om aktørene fullstendig glemmer at natur- og miljøvern seiler opp som et sterkt folkelig engasjement. Dette er ikke basert på følelser, men på faktakunnskap fra alle de faglige instanser denne gruppa velger å holde utenfor. Ved å la være å gå inn i dialog med de nevnte fagmiljøer, legger man opp til en enda sterkere polarisering av debatten i vårt land.

Må finne bedre balanse

I stedet for betalte konsulentfirmaer betalt av tiltakshavere trenger vi uavhengige faglige vurderinger som utarbeider konsekvensanalyser knyttet opp til ulike prosjekter. Nå vil vi på ny se en «maktkamp» mellom LO og NHO-alliansen og fagmiljøer som kunne bidra med konstruktive motforestillinger. En innstilling hvor disse var tatt med med på råd, ville stått mye sterkere og hatt mye større politisk tyngde. I en slik allianse vil alle parter måtte gi og få. Miljø- og klimapolitikken må finne en bedre balanse mellom de motstridende interessene som ikke er til å unngå.

Snart valg

Det er rart at man ikke har lært av det sterke folkelige engasjementet mot vindkraftindustrien. Verken LO eller NHO er i det lange løp tjent med økt polarisering av debatten slik de nå legger opp til. Det er snart valg. Mitt håp er at vi kan få politikere som i større grad enn nå tør stå opp for den svake part – naturen selv.

Publisert:
 1. Debatt
 2. NHO
 3. LO
 4. Energipolitikk
 5. Klimapolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Alvorlig ATV-ulykke mellom Ålgård og Kverneland

 2. Dette sier advokater om Inger-Tone sin sak

 3. Kommunestyret bekymret for knapphet på strøm

 4. Trond Giske innlagt på sykehus

 5. Mette må beskytte seg mot vind, og dusjing er som piske­slag: – Smerter styrer livet mitt

 6. Legevikar skal ha vaksinert folk på parkerings­plass og tatt med seg brukte vaksine­glass hjem