• Finansminister Siv Jensen (Frp) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) følger ikke et enstemmig Stortings signal om å rette opp ulikhetene i finansieringen mellom de gamle og de nye universitetene. Det bør rettes opp i forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget, mener rektorene ved UiS, UiA og UiN. Thomas Winje Øijord, NTB Scanpix
    Galleri

Regjeringen forsterker forskjellene mellom gamle og nye universiteter

Alle universiteter er gitt det samme samfunnsoppdraget i loven, men likevel er det store skjevheter i finansieringen av institusjonene. Stortinget sa enstemmig i 2015 at regjeringen må se på hva som kan gjøres med de ulikhetene som finnes i sektoren. Regjeringens svar i fremlegget til statsbudsjett er å forsterke disse forskjellene.